Home‎ > ‎

Archief homepage


Oxaalzuur druppelen


Oxaalzuur druppelen.MOV


Thijmen Jacobse heeft een leuk filmpje gemaakt tijdens het oxaalzuurdruppelen afgelopen zaterdag. Thijmen bedankt!

o o o o o o o o o o o o o 

Planten winterlinde in G&E
Bron: Vrijdag 14-12-2018 in Gooi en Eemlander

o o o o o o o o o o o o o 

Nieuwe winterlindeWethouder Ton Stam plantte gisteren met Johan Calis van de imkervereniging VBBN een bijenboom. De boom, een winterlinde, is een cadeau van de imkervereniging aan Laren en geliefd bij de bijen.

Naast het planten van de boom gingen ook duizend bij-vriendelijke bloembollen de grond in. Hiermee start de campagne ‘Het zzzoemmt in Laren’, met aandacht voor de honingbij en wilde bij.

Met een ‘bijenlint’ aan activiteiten wil de gemeente samen met de imkervereniging, volkstuinders en bewoners van Laren een bijenvriendelijke gemeente maken.
(Bron: Laarder Courant de Bel)


We gaan weer druppelen...


Zaterdag 15 december vanaf 10.00 uur gaan we de volken op het Paviljoen behandelen met een oplossing van oxaalzuur.Tegelijkertijd ook een mooi moment om het Paviljoen op te kuisen. 

Aan het eind van het seizoen wanneer de volken geen broed meer hebben, is het een uitstekend moment voor de behandeling. De bijen zitten op een tros en kunnen dan goed behandeld worden tegen de varroamijt door te druppelen met een oplossing van oxaalzuur in suikerwater. Een goede start van een nieuw imkerseizoen!

Om toepassing binnen de vereniging te stimuleren wordt de vloeistof gratis aangeboden aan leden. Indien je hiervan gebruik wilt maken, neem dan contact op met Johan Calis of stuur een email naar info@vbbnlarenblaricum.nl. Tip: neem glaswerk mee 15 december om het oxaalzuur in te doen.Een injectiespuit is verkrijgbaar bij de apotheek.

o o o o o o o o o o o o o 

Uitnodiging: VBBN schenkt Laren bijenboom

Beste Imkers en Bijenvrienden,

Tot mijn groot genoegen kan ik aankondigen dat het aanbod van een lindeboom door onze Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland Laren-Blaricum, door de Larense Gemeente enthousiast is ontvangen. Dit aanbod was deel van een brief waarin we de gemeente verzoeken bij-vriendelijk groenbeheer en aanplantbeleid te waarborgen. Ook daar is een positieve actie aan de gang binnen de Bel gemeenten; ook met verwante imkerverenigingen.

Van het bestuurssecretariaat, Linda Verkroost, kwam het volgende bericht:”Mijn collega, Charlotte van der Hulst, heeft ons laten weten dat dit feestelijke moment plaatsvindt op woensdag 12 december a.s. om 10.30 uur. De locatie is Evertas hoek Graafland nr. 33/34. Tegelijkertijd met het planten van de bijenboom, worden er ook vriendelijke bloembollen geplant.”

Ik nodig onze leden en donateurs van harte uit om dit feestelijke moment mee te beleven.We hebben de boom besteld bij Gerard van den Tweel, een hovenier die de bijen een warm hart toe draagt. Onze werkgroep Vitale bijen heeft eerder van zijn bedrijf een substantiële bijdrage gekregen voor het werk aan varroatolerantie.

In de jaren ’80 van de vorige eeuw heeft groenbeheerder van Aalten, indien de locatie geschikt was, gekozen voor aanplant van de Winterlinde, Tilia cordata, hij wist toen al dat deze inheemse lindeboom de beste keuze was als het gaat om bloemrijkheid en nectarproductie, waar bloembezoekende insecten baat bij hebben. Op de kwekerij van Henk van den Brink heb ik zelf bossen zaailingen van deze soort helpen opkweken. Deze zijn geplant op diverse locaties in het dorp. De eerste, van onze vereniging, is door Ruth Wikkerman midden jaren tachtig geplant op de hoek van de Noolse weg en de Legrasweg. Een mooi voorbeeld van hoe onze nieuwe boom kan worden.

Gerard is op zoek gegaan naar de beste optie:”Ik heb met een aantal kwekers overlegd en de conclusie is eigenlijk dat de Tilia cordata Böhlje de beste keus zou zijn. Dit is een zeer sterk cordata-type, ongevoelig voor bladluis en ik hoor van verschillende kwekers dat ie ieder jaar waanzinnig door bijen bevlogen wordt.” De Tilia cordata Böhlje is van origine een natuurlijke zaailing die verder is geteelt door de Duitse kweker Böhlje in Westerstede vanaf eind 1800. Gerard meld verder dat:”De betreffende boom wordt door de kweker zelf voor jullie uitgezocht. Hij begrijpt het belang dat het een extra mooie solitaire boom moet zijn en hij zorgt ervoor dat er een mooi betakt exemplaar komt met een mooie evenwichtige kroon. Kortom een feestje!

Met hartelijke groet

Johan Calis

(voorzitter)

o o o o o o o o o o o o o

Feestelijke honingkeuring

Johan Duurland wint Honingkeuring;

Gouden speld voor voorzitter Johan Calis

Terwijl Gert-Jan Loman van de jury ook de hoogste waardering had gekregen, kreeg Johan Duurland als winnaar de Bep-Vos-wisselbeker uitgereikt in de Blokhut van ‘Ons Genoegen’ op maandag 5 november. Johan had niet alleen de honing volgens de hoogste standaard gebotteld, maar bleek ook  honing ingeleverd te hebben die net even beter in de smaak viel dan die van Loman. Toen het publiek als smaakpanel alle ingeleverde honing had geproefd en beoordeeld, bleek dat hij in de smaaktest een nipte overwinning had behaald op de andere bekerkandidaat. De wisselbeker mag een jaar op de schoorsteenmantel. ‘Met twee foutloze inzendingen een fraaie overwinning’ oordeelt keurmeester Bart Vos, ‘Het niveau van de inzendingen was gemiddeld erg hoog, mede dankzij het gunstige honingseizoen van 2018. Alleen de categorie heide ontbrak door de droge zomer.’ Foto: Gertjan Loman.
Johan Calis, voorzitter van onze vereniging, werd deze avond in het zonnetje gezet door de burgermeester van Laren. Mevrouw Kruisinga reikte hem een speldje uit voor zijn 40 jarig jubileum. Johan is dit jaar 40 jaar lid van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging. De burgemeester van Laren heeft een bijenvolk in haar tuin, dat Johan voor haar verzorgt. De burgermeester stond stil bij de start van zijn carrière van professioneel imker (samen met zijn vrouw Pam van Stratum) en alle verdienstenvoor de vereniging. Hij is al jaren voorzitter van de vereniging, verzorgt mede de honingkeuring, is een van de drijfveren achter de vitale bij, trekker van het praktisch imkeren en is vraagbaak voor heel bijenhoudend Nederland. Foto: Studio Kastermans.

Bevorderen van (wilde) bijen in Amsterdam :

Florinda Nieuwenhuis, stadsecoloog van de gemeente Amsterdam, hield een inspirerende presentatie over beheersmaatregelen die worden toegepast in onze hoofdstad om de biodiversiteit te bevorderen. En met succes! Het aantal voorkomende bijensoorten is met 45% toegenomen sinds 2000. Amsterdam investeert flink in nieuw groenbeheer waarbij de norm verschuift van traditioneel naar ecologisch beheer. Foto: Floor Karnebeek

Presentatie imkermethode:

Johan Calis, van imkerij Inbuzz Extra uit Laren, presenteerde een imkermethode die veel structuur geeft de omgang met de bijenvolken. Hij deed dat in imker tenue  met behulp van echte bijenkasten, maar gelukkig  zonder levende bijen. De imkers kregen de imkermethode als hand-out mee terwijl de methode ook op de website van de imkervereniging is te vinden.

Aandacht voor bijen wasfiguren:

Voorzitter Johan Calis, had als demonstratie een aantal fraaie wasfiguren meegenomen.. Prachtige blokken bijenwas en mooie kaarsfiguren. Ook Martin Zwanikken had een prachtig blok zuivere bijenwas ingeleverd. Het werken met eigen bijenwas als kunstraat in het midden van het bijenraam is weer op de agenda gezet, nadat in de vereniging imkers waren getroffen door de sjoemelwas affaire: malafide met kaarsvet verdunde bijenwas gaf een slechte broedontwikkeling.

Verkiezing publieksfavoriet:

Het publiek vormde een panel om de lekkerste honing vast te stellen. De deelnemers vond het erg leuk om al die verschillende smaken van honing over de tong te laten gaan! De publieksfavoriet was een inzending van Wim van Dorst die hiermee ook de categorie Vloeibaar had gewonnen. De uitslag was, na gelijke uitslag van de jurykeuring, ook nodig om de winnaar van de beker en de categorie vloeibaar vast te stellen. Johan Duurland won de beker doordat zijn voorjaarshoning hoger scoorde dan die van Gert-Jan Loman. Hierdoor won hij ook de eerste prijs in de categorie vloeibare honing, met overigens een miniem verschil met Gert-Jan Loman. In de categorie kristalliserende honing won de combinatie Fred Reijmerink/Fred Horst de eerste prijs met hun foutloze inzending. Johan Calis won een eerste prijs in de categorie Mede die met de hoogste score werd beoordeeld en bovendien het beste uit de smaaktest kwam. Foto: Floor Karnebeek


Met twee foutloze inzendingen en de verkiezing tot publieksfavoriet kreeg Johan Duurland aan het eind van de avond de Bep-Vos-wisselbeker uitgereikt door burgemeester Rinske Kruisinga. Bijenproducten zijn het visitekaartje van de imkerij. Het bestuur organiseert de honingkeuring zodat de imkers zich kunnen bekwamen in het voldoen aan de eisen van de warenwet en eer doen aan het mooie natuurproduct honing en andere bijenproducten. Elke inzending kreeg een keuringsrapport. Alle inzenders mochten een imkerartikel van de rijk gevulde prijzentafel uitzoeken. ‘We kijken terug op een mooie, gezellige verenigingsavond waaraan ook bezoekers van naburige verenigingen en andere belangstellenden deelnamen’ aldus voorzitter Johan Calis. 

o o o o o o o o o o o o o

5 nov verenigingsavond honingkeuring! 

Uitnodiging

‘Bloemzoekende insecten; hoe bevorder je deze’

Thema van de jaarlijkse honingkeuring

Maandag 5 november vanaf 20.00 uur

In de blokhut

Smeekweg 104, 1251 VK te Laren

De bladeren verkleuren en de bomen worden kaal. De immen gaan zoetjes aan in de winterstand. De laatste honing is geoogst. De hoogste tijd voor onze jaarlijkse honingkeuring: onze gezellige en feestelijke verenigingsavond.

Presentatie  ‘Bloemzoekende insecten; hoe bevorder je deze?’

Begin september verscheen er in Amerikaanse media (nbcnews.com) een artikel met de titel ‘Bees are dying at an alarming rate. Amsterdam may have the answer‘. In dit artikel werd aangegeven dat overal ter wereld de solitaire- en de honingbij afnemen, maar dat deze in Amsterdam juist blijken toe te nemen. Een goede reden om Florinda Nieuwenhuis, stadsecoloog van Amsterdam met de bij als aandachtsgebied, uit te nodigen om wat meer te weten te komen over deze Amsterdamse aanpak. Wat kunnen we met dit gedachtengoed in Laren als bewoner en als gemeente?

De gemeenteraad van  Laren heeft in 2014 het bijenconvenant aangenomen. Onze vereniging is in overleg met de gemeente betrokken bij de boomfeestdag en acties met betrekking tot biodiversiteit. Op deze manier proberen we de bijenteelt te bevorderen in samenwerking met de gemeente. Dit jaar hebben we een brief gestuurd aan de gemeente waarin we vragen om bij-vriendelijk beleid vast te stellen en te borgen.

Presentatie bedrijfsmethode

We hebben veel nieuwe imkers in onze vereniging mogen verwelkomen. Bij het praktisch imkeren is een bedrijfsmethode getest die veel structuur geeft aan het imkeren. Deze methode is op onze website te vinden: http://www.vbbnlarenblaricum.nl/Home/clubs/cursus-bijenhouden/imkermethode. Johan Calis zal deze bedrijfsmethode presenteren.

Inzendingen

We roepen onze leden en donateurs op om hun beste beentje voor te zetten bij het aanleveren van inzendingen voor onze jaarlijkse honingkeuring. Bijenproducten zijn het visitekaartje van de imkerij. Het bestuur organiseert de honingkeuring opdat de imkers zich bekwamen in het voldoen aan de eisen van de warenwet en eer doen aan het mooie natuurproduct honing.

Je kunt de potten met honing inleveren op zaterdag 3 november bij de keurmeesters Johan Calis (IJsbaanweg 8, Laren) en Bart Vos (Melkweg 12, Laren) tussen 10.00u en 12.00u. Bij het inleveren graag drie potten honing inleveren, waarvan een is voorzien met etiket. Iedere inzending kost € 1,= bij lidmaatschap/donateurschap. Iedereen die zijn honing inlevert ontvangt een keuringsrapport. Andere bij-gerelateerde producten zoals mede, was en honingraat zijn natuurlijk ook meer dan welkom. Op de website van de Stichting Nederlandse Commissie voor Bijenprodukten zijn het Keuringsreglement en Handboek Keuringen 2017 te vinden volgens welke gekeurd gaat worden: https://www.bijenproducten.com/keuring/.

Publieksfavoriet:

Het publiek vormt het panel om de lekkerste honing vast te stellen. Vaak is deze uitslag ook nodig om de winnaar na gelijke uitslag van de jurykeuring vast te stellen. Daarnaast is het erg leuk om al die verschillende smaken van honing over de tong te laten gaan! Tot 5 november!

 Met hartelijke groet namens het bestuur

Johan Calis

Voorzitter

o o o o o o o o o o o o o

5 nov verenigingsavond honingkeuring! 


Maandag 5 november vindt onze jaarlijkse honingkeuringsavond plaats. Alle onze leden, donateurs en belangstellenden zijn dan van harte welkom in Ons Genoegen, Smeekweg 104, te Laren.
Tijdens deze avond zal uiteraard weer uitgebreid worden geproefd en gekeurd door het publiek om de lekkerste  honing te bepalen.  Voorafgaand aan dit weekend wordt de honing gekeurd door de honingkeurmeesters. Leden, donateurs, doe mee! 
Binnenkort ontvang je een email  hoe je mee kunt doen. Het belooft ook zeker een interessante avond te worden. Meer informatie hierover ontvang je binnenkort met de officiële uitnodiging. Noteer je de datum vast?!

o o o o o o o o o o o o o


Feestelijke examen avond

Alle aspirant-imkers die gedurende het gehele jaar de beginnerscursus Bijenhouden hebben gevolgd, hadden gisteravond de laatste beproeving. Docent Bijenteelt Bart Vos onderwierp de cursisten en genodigden aan een heuse kennisquiz. Met veel humor en enkele flinke breinbrekers werden alle aanwezigen op de proef gesteld.

Onder veel gelach en met voor alle geslaagden een persoonlijk woord kregen de cursisten dan eindelijk hun felbegeerde diploma uitgereikt. Laren is weer een aantal imkers rijker.

Binnenkort kun je deze imkers herkennen aan het embleem met het blauw-gele logo van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt Laren Blaricum op hun steeds minder wit wordend imkerpak. 

o o o o o o o o o o o o o

Nazomerborrel


Zondag 2 september zijn alle leden en donateurs van harte uitgenodigd om een nazomerse borrel te drinken op het afgelopen imkerjaar in de prachtige tuin van de familie Zwanikken. 
Laat je in verband met de organisatie even weten of je erbij kunt zijn? Tot zondag!

o o o o o o o o o o o o oPraktisch Imkeren op excursie

Daar staan we dan, aan het eind van de wereld. In de verte tonen zich een aantal herkenningspunten; de basiliek van Laren, de Stichtse brug en de kerktoren van Eemnes. Om ons heen rechts de Eem en links maisvelden met daaromheen prachtige groenstroken. Verderop zijn de stroken rondom de akkers ingezaaid met allerlei bloemen die hier nog uitbundig bloeien vanwege de kleigrond. Hier zoemt van alles in de korenbloemen, klaprozen en zonnebloemen en in de lucht hangt de geur van dille en kamille.

Praktisch imkeren gaat op excursie naar dit idyllische plekje waar de vitale bijen staan. De vitale bijen staan afgezonderd op een locatie, zodat de jonge koninginnen alleen met darren kunnen paren uit de vitale lijnen. 

Johan Calis vertelt voluit over de start van de proef in 2009, de eerste heftige uitval in de eerste jaren erna en de huidige staat van de vitale volken die het ontzettend goed doen. Meer over de vitale bijen kun je hier vinden.

Maandagavond wordt er in de volken gekeken om de staat van de volken te bepalen. Zijn de koninginnen goed aan de leg? Hebben ze voer nodig, misschien nog een paar extra raampjes om door te kunnen groeien. Bij elk volk hoort een verhaal. Gelukkig is Johan Calis een uitstekend en kundig verteller. o o o o o o o o o o o o o

Al suiker besteld?

Alle leden hebben een email ontvangen waarin staat waar en hoe je voor 1 augustus suiker kunt bestellen.

Zaterdag 1 september wordt er suiker gedraaid bij de fam. Zwannikken op de Schoolstraat door Ronald Assenberg.  

Voor een volk is 15 kg suiker nodig. In 2 emmers van 8.5 liter zit 15 kg suiker. Dus voor 1 volk heb je 2 emmers nodig. De prijs van 1 kg suiker is 1 euro. Per emmer is dat 7.50 euro, dus per volk 15 euro.

Betalen kan contant bij aflevering. Graag de oude emmers inleveren, voorzien van naam, voor 1 september. Indien er geen emmers zijn, doen we de suiker in emmers van de vereniging. Deze emmers kosten 1,50 euro per stuk.

Zouden jullie voor 12 uur de suiker willen komen ophalen? Hulp is altijd welkom!

o o o o o o o o o o o o o

Zwaard van Damocles

“Een continu dreigend en acuut (levens)gevaar, te midden van voorspoed, volkomen onbeheersbaar en onafwendbaar. Dit spreekwoordelijk onheil wordt aangewend als zinnebeeld voor een prangende situatie”.

Dit gold eigenlijk ook vanmorgen, toen de cursisten van Bart Vos na de varroa-controle op de schuiflade hun eigen volken gingen controleren. 

Vrijdag 8 juni hebben ze hun net geboren koninginnen laten uitlopen in hun volken. Die nacht kon er maar een de sterkste zijn. Na een kleine week was de jonge koningin geslachtsrijp en is ze op bruidsvlucht gegaan. Tijdens die vlucht is ze bevrucht door een flink aantal darren, voor wie dit verhaal meteen na de daad minder heroïsch afliep, en teruggekeerd naar de kast om eitjes te leggen.

Vandaag was het de dag des oordeels voor de aspirant imkers, om te zien welk lot hen, of liever gezegd hun koningin en volk, was toegedaan.

In de meeste kasten was de koningin goed aan de leg. Er werden eitjes, larfjes en gesloten broed gezien op de ramen. In twee van de gevallen was het lot minder gunstig. Ergens in de afgelopen weken was het niet goed gegaan. Was de koningin verongelukt op haar bruidsvlucht? We zullen het nooit weten. 

Toch geluk bij een ongeluk, want nu kon er meteen een demonstratie plaatsvinden wat je kan doen om het lot een handje te helpen. De bijenkast zonder koningin voeg je  samen met een kleiner volk met een goede koningin, in deze periode door er een krant tussen te plaatsen met een paar gaatjes erin.

Met aan de ene zijde een krantenartikel over wielrennen en aerodynamica en aan de andere zijde een advertentie voor een reis naar Turkije werd de klus geklaard. Nu is het volgende week weer spannend bij het openmaken van de kast om te kijken of het verenigen van de volken is geslaagd. 

o o o o o o o o o o o o o


Praktisch imkeren

Maandagavond 19.30u Praktisch Imkeren op het Paviljoen in Laren. 
Voor praktisch imkeren heb je niets nodig, behalve je imkergereedschap (kap) en een gezonde dosis belangstelling voor het imkeren. Zowel voor de beginnende imker leuk om wat extra ervaring op te doen en voor de gevorderde imker zinvol en prettig om eens wat nieuwe dingen uit te proberen. Tot maandag?!o o o o o o o o o o o o o


Schaapscheerfeest GNR

Elk jaar wordt er op de eerste zaterdag van de maand juni een schaapscheerfeest gehouden. De schapen worden dan op ambachtelijke wijze, met de schaar, uit hun dikke winterjas geholpen. Er zijn dan kraampjes met informatie van groene organisaties, heerlijke versnaperingen en spannende activiteiten voor jong en oud. De toeloop van honderden volwassenen en kinderen zorgt voor veel gezelligheid.

Dit jaar is VBBN Laren Blaricum natuurlijk ook weer van de partij met een observatiekast. Ter plaatse wordt toelichting gegeven over de vitale bijen. Kinderen kunnen kaarsen van bijenwas en natuurlijk kan er volop honing worden geproefd (en gekocht). Voor meer informatie kijk even bij GNR
(bron en foto: Goois Natuurreservaat).

o o o o o o o o o o o o o


Activiteiten overzicht

Agenda bij de hand?
Hierbij alvast een aantal data van activiteiten in 2018. Uiteraard ontvang je voor de meeste activiteiten als lid of donateur altijd een uitnodiging per email.
Nieuwe ideeën of een aanvulling op de onderstaande activiteiten zijn natuurlijk meer dan welkom!  

Activiteit

 Datum

 ALV

19 maart Ons Genoegen

Workshop Kunstraat gieten

14 april 

Praktisch Imkeren

vanaf 4 juni

 Paviljoen Onderhoud

n.t.b.

 Schapenscheerdersfeest Tafelberg

2 juni 2018


 Teldag Paviljoen

niet van toepassing in 2018

 Oogst dag SOLL

26 augustus

 Suiker draaien

1 sept 2018

 VBBN Borrel 

2 sept 2018


o o o o o o o o o o o o o

Zwerm op de Kerklaan in Laren

Dat je op de eerste Wereld Bijen Dag een buzzy day hebt en kunt zeggen dat je er BIJ was! 🐝😆
Zit je lekker met een tijdschrift van het zonnetje te genieten in de tuin, hoor je ineens een geluid... Zet de buurvrouw de tuinsproeiers aan? Is er iemand met een zaagmachine aan de gang? Is er een auto waarvan de motor blijft draaien? 
Je kijkt op van je tijdschrift en ... wat is dat?! Een hele zwerm bijen raast hard zoemend over je tuin! 😵Zoek dekking!
Snel ramen en deuren gesloten en van de eerste schrik (schrik van angst? Nee...dat niet echt. Maar wel van verbazing!) bekomen kijken we verbijstert naar het schouwspel dat zich in onze tuin afspeelt.
Wat een gezoem! 
Wat een gekrioel!
Wat zijn het er veel!
Bbbzzzz...... 
Waar gaan ze heen?
Wat gaan ze doen?
En... wat moeten WIJ doen?

We bellen een bevriende imker. (Wat een geluk dat we de hobby’s van sommige mensen kennen!). Help! Wat moeten we doen? We hebben een enorme zwerm bijen in de tuin!
Imker: oh! Die zijn vast van de imker bij jullie uit de buurt. Bel hem maar.

Hallo!
U kent mij niet, maar ik heb een zwerm bijen in mijn tuin en...
“Oh! Top! Er vloog er inderdaad zojuist eentje bij me weg!”
Eentje???!!! Ik heb een hele zwerm!
“Geen paniek mevrouw. Ik kom ze ophalen.”
Huh?!
Hoe dan?!

Wat dan volgt is een fantastische biologie-les!
Wat een mooie belevenis!
De imker vindt het een grote zwerm. Een nieuwe zwerm. 
Een rieten mand wordt midden in de tuin gezet. (Ja! Precies! Zo’n heuse bijenkorf-mand! 😍) En na een tijdje zwermen alle bijen hup... de mand in. 

Tussendoor vertelt de imker dat bijen af en toe gewoon even op pad gaan. Weg van de kast waar ze wonen. Verkeerde afslag? Zin in buitenspelen? Achter een nieuwe (wannabee- 😜) koningin aan? Wie zal het zeggen.

Nadat alle bijen netjes in de mand zitten, wordt deze opgepakt en door de imker mee naar huis genomen... Een nieuw bijenvolk van naar schatting zo’n 30.000 bijen is geboren.
En dat in onze tuin. Op Wereld Bijen Dag!🐝

Wij blijven achter met een mooie ervaring... en een potje honing! Als dank van de imker! 😋
Mjammie! 👌🏽 (bron: Facebookbericht M. Maas)

o o o o o o o o o o o o o

Wereld Bijen dag – 20 mei
De Verenigde Naties heeft op initiatief van Slovenië 20 mei tot jaarlijkse Wereldbijendag uitgeroepen. Op 20 mei 2018 vindt de eerste editie plaats, nadat er drie jaar is toegewerkt naar het realiseren van de wereldwijde erkenning.

20 mei is de geboortedatum van Anton Janša (1734–1773), een Sloveense bijenhouder, pionier en autoriteit op het gebied van bijenhouden. De imkerij is in Slovenië een belangrijke bedrijfstak. Om een indruk te krijgen van de ambitie die aan de World Bee Day ten grond slag ligt, klik hier.

Wereldwijd worden er diverse activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor de bij. Conferenties over Global Beekeeping, Ronde tafel events, tentoonstellingen en openingen van bijenstallen zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. In Nederland is er een beknopte website www.worldbeeday.nl en wordt dit initiatief georganiseerd door Stichting Bijenvrienden en de Bijenstichting

Hopelijk groeit deze datum in de toekomst uit tot een speciale dag waarop bijen, zowel de sociale als de solitaire, de extra positieve aandacht krijgen die zij verdienen.

o o o o o o o o o o o o o


Samen bijen tellen in je achtertuin


Aankomend weekend vindt de nationale bijentelling plaats. Iedereen wordt gevraagd mee te doen aan dit landelijke onderzoek om zoveel mogelijk over de bij te weten te komen. Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet. De site van Nederland zoemt heeft een gemakkelijk stappenplan voor het herkennen van de 20 bijensoorten die je eind april in je tuin kunt tegenkomen. Op 21 of 22 april tel je een half uur de bijen in jouw tuin of op je balkon. Wil je meedoen?

Voor meer informatie en tips klik hier 


o o o o o o o o o o o o o


Workshop kunstraat gieten voor aspirant imkers


Zaterdag krijgen de aspirant-imkers die de basiscursus bijenhouden volgen bij Bart Vos een workshop kunstraatgieten van Johan Calis en Gert-Jan Loman. 

De personen die zich voor de eerste workshop hebben aangemeld, ontvangen nog een uitnodiging met details.

Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande meer willen weten over de workshop kunstraat gieten, of gewoon een keer mee willen kijken met een imker in een bijenkast, neem dan even contact op via de email: info@vbbnlarenblaricum.nl .


o o o o o o o o o o o o oEven voorstellen..


Deze aspirant-imkers zijn onlangs met de beginnerscursus bijenhouden in Laren gestart. Bart Vos, docent bijenteelt, gaf gisteravond de vierde en daarmee laatste theorieles, die deze keer in het teken stond van bijenziekten.

Binnenkort beginnen ze met hun eerste praktijkles op het Paviljoen, waarbij ze in tweetallen een eigen bijenvolk zullen volgen en begeleiden de komende maanden.


Wij wensen jullie heel veel succes en vooral veel imkerplezier!


o o o o o o o o o o o o oNationale Boomfeestdag Laren


Met een prachtig voorjaarszonnetje werd vandaag de nationale boomfeestdag in Laren gevierd. In Laren is het vieren van boomfeestdag inmiddels traditie. Dit jaar werd dit feest gevierd op de Schapendrift.

Wethouder Ton Stam heette juf Marije Pierik en de kinderen van groep zes van harte welkom. De kinderen hadden mooie tekeningen gemaakt voor de tijdscapsule. Ton Stam vroeg de kinderen naar de toekomst. ‘Over vijftig jaar heb ik parachute gesprongen’ en ‘ben ik dierenarts’, aldus een paar  kinderen. De tijdscapsule werd door een paar kinderen in een buis geschoven en in de grond geplaatst.
Heer Makkinga van Drielandenbomen wees op het belang van de bomen en hoeveel zuurstof ze leveren, wijzend naar de bomen ter plaatse. Johan Calis, voorzitter van imkervereniging VBBN Laren Blaricum, vertelde de kinderen over het belang van insecten voor bomen en bloemen.  Groep zes bleek al redelijk op de hoogte van het belang van bijen voor de bestuiving van gewassen en natuurlijk voor het leveren van heerlijke honing.


Toen werden de handen uit de mouwen gestoken. Kinderen namen de schop ter hand en werden een handje geholpen door Ton Stam. Na het plaatsen van de bomen en de gaten te hebben opgevuld met grond werd een bloemenmengsel door de kinderen over de bodem uitgestrooid.

En na al het werk te hebben verricht kon er door de kinderen en omstanders gesnoept worden van een soepstengel welke rijkelijk gedoopt werd in een prachtige lokaal gewonnen voorjaarshoning.

Wanneer je ooit een boom plant vergeet je dat nooit meer. Alle kinderen zullen bij het zien van deze bomen waarschijnlijk nog terugdenken aan de zonnige ochtend in maart, waarbij voorafgaand aan het planten hun tekening de grond in ging. En wie weet zien ze de tekening in de verre toekomst terug, als dierenarts of parachutespringer. De kinderen kregen nog een leuke attentie mee naar huis; een vlinderstruikje die ze zelf in de tuin of op het balkon kunnen planten, met of zonder tekening.


o o o o o o o o o o o o o


Boomfeestdag in LarenTraditiegetrouw viert Laren Boomfeestdag. Dit jaar op donderdag 15 maart. Wethouder Ton Stam plant dan samen met leerlingen van groep 6 van OBS De Ploeg een aantal bomen en vaste planten aan de Schapendrift in Laren. Ook strooien zij bloemenmengsels uit.  


Tijdcapsule

Bij het planten van de bomen stoppen de leerlingen een tijdcapsule in de grond. In de capsule zitten brieven waarin de kinderen beschrijven hoe ze denken dat de wereld er over vijftig jaar uitziet.

 

Ook feest voor de bijen

Niet alleen met de bloemen, maar ook met de bomen en planten helpen we de bijen een handje met het verzamelen van nectar en stuifmeel. Van half april tot en met september staat er altijd wat in bloei. Vanaf het voorjaar ontluikt het bloemenmengsel en bloeien de sierappelbomen. En aan het eind van de zomer bloesemen de bijenbomen. In de periode daartussen staan er steeds andere vaste planten in bloei.  

 

Programma

Wethouder Ton Stam heet de kinderen welkom. Daarna vertelt bomenexpert Hilbert Makkinga (Drielanden Bomen) iets over de bomen die geplant worden. En geven imkers van de VBBN Laren-Blaricum (Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland Laren-Blaricum) de kinderen uitleg over bijen.

 

U bent van harte welkom om aanstaande donderdag aanwezig te zijn.

Locatie: Schapendrift, ter hoogte van de huisnummers 43 t/m 57, Laren.

Aanvang: 10.30 uur. 

o o o o o o o o o o o o o

Vooraankondiging ALV

De jaarvergadering wordt dit jaar gehouden op maandagavond 19 maart vanaf 20.00u in de Blokhut van de buurt- en speeltuin vereniging 'Ons Genoegen' op Smeekweg 104 te Laren.
Alle benodigde stukken worden nog via de mail rondgestuurd. 


o o o o o o o o o o o o o

Workshop kunstraatgieten verzet

De workshop kunstraatgieten van a.s. zaterdag 17 februari gaat niet door. Hierover zijn alle genodigden inmiddels geïnformeerd. Een tweede workshop vindt plaats op 14 april voor de cursisten van onze basiscursus die eind februari van start gaat. Iedereen die zich opgeeft via de mail (info@vbbnlarenblaricum.nl) kan meedoen of meekijken op 14 april en wordt nader geïnformeerd over het juiste tijdstip. 

o o o o o o o o o o o o o

Workshop kunstraatgieten

Zaterdag 17 februari 2018, tussen 10.00 en 12.00 uur
Locatie:  Schoolpad 3 te Laren.

Naast honing is bijenwas een fantastisch bijenproduct. Voor boenwas of kaarsenwas, maar zeker niet in de laatste plaats voor de kunstraat die we gebruiken voor de bijenraampjes. De laatste jaren zijn er veel problemen geweest met vervalste bijenwas. Indien er met deze kunstraat gewerkt werd, was er veel uitval van broed alsof de bijen ziek waren. Er was zoveel stearine en paraffine toegevoegd dat de bijen het broed niet meer normaal verzorgden. Dit hebben we bij het praktisch imkeren versie 2017 bij drie verschillende imkers waargenomen. Naast de ongrijpbaarheid van de wereldwijde handel in bijenwas met altijd de mogelijkheid van vervalsing en chemische residuen, is de zelfvoorzienende geest van de erfgooier oorsprong van de in onze vereniging beschikbare wasgietmal.

Dit apparaat hebben we kunnen aanschaffen dankzij het coöperatiefonds van de lokale Rabobank. Het apparaat wordt door enkele imkers al enige jaren met tevredenheid gebruikt. Naar aanleiding van bovenstaande willen we graag meer bekendheid geven aan de toepassing van de wasgietmal!

Hiervoor organiseren we een workshop kunstraatgieten zaterdag 17 februari tussen 10.00 en 12.00 uur op het Schoolpad 3 te Laren. In principe kan elke imker van onze vereniging op deze locatie zijn eigen was verwerken. We demonstreren het prepareren van eigen was, maar tijdens deze workshop gaat het vooral om het ervaren van het wasgieten. Er is bijenwas uit de imkerij Inbuzz beschikbaar. Voor het gieten van eigen was is een afzonderlijke afspraak nodig. De zelfgegoten kunstraat kan worden afgenomen, maar mag ook worden achtergelaten (€15,- per kilo omdat de verwerking zelf gedaan is. U kunt dezelfde was als kunstraat bij ons kopen voor €17,50 per kilo).

Opgeven: We verzoeken iedereen die aan de workshop wil deelnemen zich via de mail op te geven. (info@vbbnlarenblaricum.nl). Alleen kijken mag ook! 

o o o o o o o o o o o o o


Altijd al imker willen worden?

In februari gaat onze basiscursus weer van start. Voor alle informatie kun je terecht op de pagina basis cursus bijenhouden 2018 (zie menu hiernaast).
Gelukkig Nieuwjaar

Het bestuur VBBN Laren Blaricum wenst iedereen een feestelijke jaarwisseling en een vreugdevol bijenjaar met veel imkerplezier!

De vereniging start het jaar alvast goed met de workshop kunstraat gieten voor onze leden en donateurs en  een basiscursus voor startende imkers.
o o o o o o o o o o o o o

Winterbehandeling Varroa op Paviljoen 

De gezondheidscommissie VBBN Laren/Blaricum heeft voor de bijenschans ‘het Paviljoen’ op 16 december vanaf 12.00 uur een gemeenschappelijke winterbehandeling aangekondigd via de mail.

Met het eigen preparaat van oxaalzuur zal de varroamijt worden bestreden. Ook mensen van buiten de schans kunnen aanhaken; er wordt gezorgd voor een ruime hoeveelheid van het middel. Indien je ook graag oxaalzuur wil ontvangen, laat dan het te verwachten gebruik wel even ruim van te voren weten op info@vbbnlarenblaricum.nl en neem je eigen glaswerk mee!

De behandeling en het middel worden ter beschikking gesteld. Er wordt verwacht dat alle gebruikers van de schans aan deze behandeling meedoen, tenzij ze aan de beheerder laten weten dat een afdoende bestrijding al is uitgevoerd. Zonder bericht, en dat wordt niet op prijs gesteld, wordt de bestrijding uitgevoerd!Tegelijkertijd wordt er een snoei- en schoonmaaksessie gehouden. Uiteraard verwachten we de gebruikers, maar anderen zijn tevens van harte welkom om te helpen de locatie van het praktisch imkeren en komende cursus beginnend imkeren aan te harken! Bladharken, grepen, harken, heggenscharen, schoffels e.d. mee! 

o o o o o o o o o o o o o

Martin Zwanikken wint wederom Honingkeuring

Terwijl Gert-Jan Loman en de combinatie Fred Reijmerink/Fred Horst van de jury ook de hoogste waardering hadden gekregen, kreeg Martin Zwanikken als winnaar de Bep-Vos-wisselbeker uitgereikt in de Blokhut van ‘Ons Genoegen’ op donderdag 23 november. Martin had niet alleen de honing volgens de hoogste standaard gebotteld, maar bleek ook de lekkerste honing ingeleverd te hebben. Toen het publiek als smaakpanel alle ingeleverde honing had geproefd en beoordeeld, bleek dat hij in de smaaktest een nipte overwinning had behaald op de andere bekerkandidaten. De wisselbeker mag weer een jaar mee in de winkelwagen. ‘Met drie foutloze inzendingen een fraaie overwinning’ oordeelt keurmeester Bart Vos, ‘Het niveau van de inzendingen was gemiddeld erg hoog, ondanks het minder gunstige honingseizoen van 2017. Misschien dat de detaillist volgend jaar maar eens de jury moest komen versterken!’

Presentatie drachtplanten

Theo Vulink, bioloog en drachtplanten specialist, hield een inspirerend betoog over drachtplanten: planten die nectar en stuifmeel leveren aan onze bijen en andere insecten en via bessen en zaden als fauna voedsel bijdragen aan biodiversiteit. Er waren suggesties voor diversiteit van drachtplanten in eigen tuin en bijentuin. Samenwerken van imkers met organisaties die gronden beheren zoals gemeente, provincie, natuurbeschermingsorganisaties e.d. was een belangrijke aanbeveling om tot drachtverbetering voor bijen te komen en biodiversiteit te bevorderen.

Presentatie crèmehoning maken

Pam van Stratum, van imkerij Inbuzz Extra uit Laren, vertelde over het hoe en waarom van het maken van crèmehoning. Sommige soorten honing bevatten relatief veel glucose en kristalliseren snel zoals koolzaadhoning of blauwe bessenhoning. Van nature kristalliseren deze honingen vaak tot onaantrekkelijke honing met grove kristallen; soms te hard om met een mes te bewerken. Doordat de honingsuikers uit de vloeibare fase gaan, komt ook de houdbaarheid van de honing in het geding. Kundig roeren van de honing bij de start van het kristallisatie proces levert echter een mooie crèmehoning op waarmee het houdbaarheid probleem is opgelost. De fijne kristallen in de crèmehoning geven een geheel andere smaak sensatie!


Aandacht voor bijen wasfiguren

Voorzitter Johan Calis, had als demonstratie een aantal fraaie wasfiguren meegenomen. Prachtige blokken bijenwas en mooie kaarsfiguren. Het werken met eigen bijenwas als kunstraat in het midden van het bijenraam is weer op de agenda gezet, nadat in de vereniging imkers waren getroffen door de sjoemelwas affaire: malafide met kaarsvet verdunde bijenwas gaf een slechte broedontwikkeling. In januari of februari 2018 organiseert de vereniging een zaterdagse workshop kunstraatgieten voor de leden.

Verkiezing publieksfavoriet

Het publiek vormde een panel om de lekkerste honing vast te stellen. De deelnemers vond het erg leuk om al die verschillende smaken van honing over de tong te laten gaan! De uitslag was, na gelijke uitslag van de jurykeuring, ook nodig om de winnaar vast te stellen. Martin Zwanikken won op bijna alle fronten. Hij had met een 7,5 (uit 10) de lekkerste honing. Hierdoor won hij de eerste prijs in de categorie vloeibare honing, met overigens het minieme verschil van 0,2 punten op de combinatie Fred Reijmerink/Fred Horst en Gert-Jan Loman. De crèmehoning en zijn heidehoning wonnen ook eerste prijzen. De combinatie Fred Reijmerink/Fred Horst won zeer verdient een eerste prijs in de categorie Mede die met de hoogste score werd beoordeeld. Milja Markies kreeg van gastspreker Theo Vulink een aanmoedigingsprijs toegekend voor een foutloze maar incomplete inzending prachtige heidehoning!

Met drie foutloze inzendingen en de verkiezing tot publieksfavoriet kreeg Martin Zwanikken aan het eind van de avond de Bep-Vos-wisselbeker uitgereikt door gastspreker Theo Vulink. Bijenproducten zijn het visitekaartje van de imkerij. Het bestuur organiseert de honingkeuring zodat de imkers zich kunnen bekwamen in het voldoen aan de eisen van de warenwet en eer doen aan het mooie natuurproduct honing en andere bijenproducten. Elke inzending kreeg een keuringsrapport. Alle inzenders mochten een imkerartikel van de rijk gevulde prijzentafel uitzoeken. ‘We kijken terug op een mooie, gezellige verenigingsavond waaraan ook bezoekers van naburige verenigingen en andere belangstellenden deelnamen’ aldus voorzitter Johan Calis. 

o o o o o o o o o o o o o

De honing is gekeurd.... 

Afgelopen weekend werden alle inzendingen gekeurd door onze erkende honingkeurmeesters: Johan Calis, Leo van Dalen en Bart Vos. En er zaten mooie inzendingen tussen werd gezegd. Nog even tot donderdag wachten,... en dan klinkt het verlossende woord. De winnaar krijgt de Bep Vos wisselbeker uitgereikt met de daarbij behorende eeuwige roem. 

 
 

Het laatste woord is aan de publieksjury! Je bent meer dan welkom om mee te beslissen, donderdagavond 23 november om 20.00u in de Blokhut in Laren. Tot dan!

o o o o o o o o o o o o o

Wie o wie ... wint de Bep Vos Wisselbeker

Eén van de voorbereidende acties voor de honingkeuring is het ophalen van de Bep Vos Wisselbeker bij de winnaar van vorig jaar. Martin Zwanikken heeft die dan ook aan het bestuur van de imkervereniging overgedragen, zodat zijn naam kan worden gegraveerd op de sokkel. Wie zal hem dit jaar in de wacht weten te slepen?


We vragen nogmaals de aandacht voor onze feestelijke verenigingsavond met als thema ‘Drachtplanten en de smaak van honing’.

Presentatie drachtplanten:

Dit jaar heeft de vereniging veel aandacht besteed aan drachtplanten. Denk aan boomplantdag, project gewildgroei en bloemen op Soll akker Kwartel. Een goede aanleiding om Theo Vulink, bioloog en drachtplanten specialist, uit te nodigen voor een lezing over drachtplanten: planten die nectar en stuifmeel leveren aan onze bijen en andere insecten. Welke drachtplanten spelen in onze omgeving een belangrijke rol in de ontwikkeling van het bijenvolk, wat kan er in het openbaar groen verbeterd worden en wat kan je in je eigen tuin aan drachtverbetering doen zijn o.a. de thema’s van de lezing.

Presentatie crèmehoning maken:

Sommige honingen bevatten relatief veel glucose en kristalliseren snel zoals koolzaadhoning of blauwe bessenhoning. Van nature kristalliseren deze honingen vaak tot onaantrekkelijke honing met grove kristallen; soms te hard om met een mes te bewerken. Traditioneel wordt er weinig crèmehoning ingezonden op de honingkeuring. Kundig roeren van de honing bij de start van het kristallisatie proces levert echter een mooie crèmehoning op. Ook fruitbloesemhoning en lindehoning zijn geschikt om crème honing van te maken, de fijne kristallen geven een geheel andere smaak sensatie. Pam van Stratum zal meer dan de tip van de sluier van het crèmemysterie oplichten!

Publieksfavoriet:
Het publiek vormt een panel om de lekkerste honing vast te stellen. Vaak is deze uitslag ook nodig om de winnaar na gelijke uitslag van de jurykeuring vast te stellen. Daarnaast is het erg leuk om al die verschillende smaken van honing over de tong te laten gaan!

Tot slot uiteraard de uitslag van de honingkeuring!

Toegang is gratis en het aanbieden van honing en andere bijenproducten kunnen alle leden en donateurs van onze vereniging voor € 1,- per te keuren item. Leden van andere verenigingen zijn natuurlijk welkom en kunnen vanzelfsprekend lid of donateur worden van onze verenging en daardoor ook meedingen naar de verschillende prijzen.

Inleveren van producten kan tot uiterlijk zaterdag 18 november 12.00 uur bij Johan Calis, IJsbaanweg 8 in Laren of Bart Vos, Melkweg 12 in Laren.

Bij het gereedmaken en aanbieden is het goed om de eisen die gesteld worden aan de diverse producten te raadplegen op de verenigingssite: vbbnlarenblaricum.nl/home/Home/documenten. De jury keuring volgt het keuringsreglement van de Nederlandse commissie van bijenproducten: https://www.bijenproducten.com.

Tot 23 november!
o o o o o o o o o o o o o

Honingkeuring 

Hou donderdagavond 23 november vrij voor de jaarlijkse honingkeuring! Alle leden die honing willen insturen voor de honingkeuring ontvangen hierover op korte termijn bericht.

Alle belangstellenden zijn welkom in de Blokhut vanaf 20.00u.

o o o o o o o o o o o o o

In de prijzen... 

Maandagavond vond de jaarlijkse coöperatiebijeenkomst voor leden van Rabobank Gooi en Vechtstreek plaats in theater Spant! in Bussum. Naast een boeiend en enerverend optreden van Ali B werden hier ook de cheques van het Coöperatiefonds uitgereikt voor een bedrag van 250.000 euro. Maar liefst 54 maatschappelijke organisaties uit het Gooi en de Vechtstreek ontvingen een bedrag voor door leden aangedragen maatschappelijke projecten.

VBBN Laren Blaricum heeft een cheque gekregen met een bedrag van € 2000,= voor het aanschaffen van lesmateriaal. Hiervan worden zowel spaarkasten als polystyreen kasten met toebehoren aangeschaft voor de beginnerscursus die begin volgend jaar al van start gaat. Daarnaast zal het materiaal ook ingezet worden voor andere scholingsactiviteiten als praktisch imkeren.

Wij zijn er ontzettend blij mee!

o o o o o o o o o o o o o

Imker worden

Imker worden, geïnteresseerd in bijen of gewoon veel belangstelling voor de natuur? Dan is dit de cursus om actief aan de slag te gaan met deze fascinerende insecten. De basiscursus bijenhouden is een ervaringsgerichte training met theorie- en praktijkbijeenkomsten van maart tot oktober, parallel aan het bijenjaar. De cursus start in februari 2018.

De cursus bestaat uit vier theoriebijeenkomsten over bijen, bloemen, honing, bijenkasten, gereedschappen en alle zaken die je zou moeten weten om het gedrag van de bijen een beetje te kunnen begrijpen. Deze bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagavond 20 februari, 6 maart, 13 maart en 3 april.

Met de kennis in het achterhoofd volgen een tiental praktijkbijeenkomsten waarin je met een bijenvolk leert om te gaan, hoe je zwermen kunt voorkomen en (hopelijk) honing moet slingeren. Eerste praktijkbijeenkomst vindt plaats op zaterdagochtend 14 april. Voor de overige bijeenkomsten is een programma vastgesteld maar deze data zijn afhankelijk van het weer, de bijen en de natuur. Al deze bijeenkomsten (op één na) zullen plaatsvinden op de zatersagochtend.

Aan het einde van de cursus komen we nog eens bij elkaar om de onderwerpen van het hele seizoen opnieuw met elkaar door te nemen. We sluiten de cursus feestelijk af met een test waarbij na voldoende resultaat een officieel diploma van de NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging) zal worden uitgereikt.

Na afloop van de cursus ben je in staat om zelfstandig bijen te houden en wie weet, aan het eind van het jaar de eerste potjes honing te kunnen oogsten.
Maar ook als je niet van plan bent zelf bijen te gaan houden, is het bijzonder interessant te weten hoe bijen leven en te voelen hoe imkers werken.

Meer informatie: Bart Vos (lbjvos@planet.nl)

o o o o o o o o o o o o o

'Resten bestrijdingsmiddelen in

driekwart van de honing'

In driekwart van de honing zitten resten van bestrijdingsmiddelen blijkt uit Zwitsers onderzoek. De onderzoekers verzamelden bijna tweehonderd honingmonsters vanuit de hele wereld. De gevonden concentraties zijn niet schadelijk voor mensen.

De onderzoekers vonden in de honing resten van de meest voorkomende bestrijdingsmiddelen, de zogenoemde neonicotinoïden. Planten die met de stoffen worden behandeld, nemen de middelen op. Via de planten en de bijen komt het in de honing terecht.

Het effect van de bestrijdingsmiddelen op insecten is dat ze moeilijker voedsel vinden, zich lastiger kunnen oriënteren en minder eitjes produceren. Dat is ook een probleem voor de mens, omdat bijen onmisbaar zijn voor de bestuiving en dus de voedselvoorziening voor mensen.

De onderzoekers adviseren aan overheden om nieuwe, strengere regels te maken voor het gebruik van de risicovolle bestrijdingsmiddelen. In 2013 verbood de Europese Unie de stof al in bepaalde sectoren vanwege de giftigheid voor bijen.

Bron: https://nos.nl/artikel/2196548-resten-bestrijdingsmiddelen-in-driekwart-van-de-honing.html

Onderstaand artikel gaat dieper in op het effect van pesticiden op bijen: 

Nog meer over dit onderwerp https://www.volkskrant.nl/wetenschap/pesticiden-met-schadelijke-effecten-voor-bijen-gevonden-in-honing~a4520337/

En voor nog meer verdieping de link naar het artikel in Science

o o o o o o o o o o o o o

Opening bijenschans Immenes in Eemnes


Bijenschans Immenes pronkt op begraafplaats

EEMNES - Burgemeester Roland van Benthem heeft vanmiddag de bijenschans 'Immenes' op de Algemene Begraafplaats aan de Laarderweg geopend.

'Imme' staat voor een zwerm bijen en 'nes' voor een landtong aan de binnenbocht van een rivier, waar Eemnes ook zijn naam aan te danken heeft. Of vrij vertaald: het stukje land van het bijenvolk. De bouw van 'Immenes' was een samenwerkingsproject tussen gemeente, vrijwilligers en leerlingen van het ROC Midden Nederland. Een win-win-situatie: de leerlingen hadden een mooie praktijkopdracht en de kosten voor de schans bleven daarmee beperkt.

Bron: Belnieuws.nl 22.09.2017

o o o o o o o o o o o o o

Uitreiking cheque tijdens oogstfeest SOLL

Vandaag waren we uiteraard aanwezig bij het jaarlijkse oogstfeest van SOLL Laren (Stichting Oude Landbouwgewassen Laren).

Tijdens deze dag hebben we een cheque uitgereikt gekregen door het bestuur van Oktoberfest Laren. Een mooie cheque ter waarde van € 200,= welke besteed zal worden aan een nieuwe observatiekast. Gert-Jan Loman nam de cheque dankbaar in ontvangst.

(Bron + fotograaf: FB Oktoberfest Laren)

  o o o o o o o o o o o o o

VBBN-borrel

In plaats van de bbq, werd er een lekkere borrel geschonken op het Schoolpad om het bijenseizoen af te sluiten. Gezellig en ondanks de vakantie nog een aardige opkomst.

Als dank voor de gastvrijheid ontving Martin een waar imkercadeau, een koningin van uitstekende afkomst van de vitale bijen.

Hieronder een sfeerimpressie van de borrel.


Voor andere foto's van de borrel, klik hier.

o o o o o o o o o o o o o


Het Suikerteam


Zaterdagochtend is er van 09.00u tot 14.00u hard gewerkt om voor alle leden van de vereniging suikerwater te draaien voor het inwinteren. Er is binnen die tijd een hoeveelheid van 1205 kg (!) suiker gedraaid. Top!

o o o o o o o o o o o o o


Dansend Mijtje


Zo nu en dan kom je met praktisch imkeren iets leuks tegen. Paar weken geleden troffen we een schuifelende varroamijt over het broed aan.

De meeste imkers vinden ze waarschijnlijk liever dood op de schuifla of zien ze eigenlijk juist liever helemaal niet.

Maar als je er dan toch een aantreft, kun je er maar beter even van genieten. Vol verbazing van de beweging die een mijt maakt, zich bijna een weg dansend over het broed.

Wellicht ook alvast een mooi moment om te bepalen welke methode je zelf gaat kiezen om deze dansende varroamijt te bestrijden binnenkort. ;)

o o o o o o o o o o o o o

Suiker bestellen

Zaterdag 19 augustus gaan we suikerdraaien op het Schoolpad 3 in Laren bij de familie Zwannikken. Graag voor 12.00u de suiker ophalen. 

Hoe bestel je de suiker voor jouw bijen:


- Graag de bestelling voor 15 juli opgeven bij Ronald, telefonisch of via de email. (zie email 08.07.2017).


- Per volk betaal je € 15,=. Graag cash betalen bij het ophalen.

Lever jouw emmers in voor 19 augustus, anders wordt de bestelling in emmers van de vereniging gestopt (€ 1,50).

Het zou ontzettend fijn zijn wanneer je ook even komt helpen!

o o o o o o o o o o o o o

Sjoemel-raat

Tijdens het praktisch imkeren komen we soms verrassende dingen tegen. In dit volk troffen we een rafelige broed ontwikkeling aan. Dit terwijl het vrij gebouwde raat aaneengesloten bebroed was. We hebben inbuzz-kunstraat ingehangen voor een vergelijking. En wat bleek: links op de foto de sjoemel-was zoals ook besproken tijdens de jaarvergadering en rechts op de foto het resultaat met een ander raat.

Zelf ook last van vervuild kunstraat? Op de website van het NBV is een meldpunt waar je jouw melding kwijt kan. Er is daar meer informatie over te vinden.

Hieronder de laatste update van dit moment.

12 juni '17

Doorbraak in onderzoek naar sjoemelkunstraat!

In een veldproef die de Belgische FOD Volksgezondheid heeft opgezet, lijkt het verband tussen de hoge concentratie stearine in kunstraat en de sterfte van broed te zijn aangetoond. In een tussentijds bericht meldt de dienst: "Een oorzakelijk verband tussen de toevoeging van stearine en de vastgestelde broedsterfte van vorig jaar is dus waarschijnlijk. Daarom vragen wij de imkers om resterende stocks van de probleemraten definitief niet meer te gebruiken." Bron: NBV.

o o o o o o o o o o o o o


Eerste deelnemers Larens

biodiversiteitsproject beloond

De eerste drie deelnemers aan een nieuw biodiversiteitsproject van de gemeente Laren, zijn beloond door wethouder Ton Stam. Zij kregen vrijdagochtend een bloemetje overhandigd.

foto: Studio Kastermans

Wethouder Ton Stam zette Judy Hollestelle–Schomper, Joke Kok–de Bruyn en Danielle Evers in het zonnetje. Zij meldden zich als eerste aan voor de actie ‘(N)iets doen voor de biodiversiteit in Laren.’

Tegel

De deelnemers kregen een bos bloemen en een Living Pavement tegel. Deze speciale tegel heeft een open structuur waardoor planten door de bestrating heen kunnen groeien.

Speciale actie

De gemeente Laren, Imkervereniging VBBN Laren Blaricum en Gewildgroei gaan de biodiversiteit in Laren bevorderen. Ze zetten daarom een speciale actie op touw waar bewoners aan mee kunnen doen.

Bron: gooischnieuws.nl

Meedoen kan nog steeds! Aanmelden en meer informatie hierover: 
http://www.laren.nl/inwone…/Projecten_2/Biodiversiteit_Laren

o o o o o o o o o o o o o

De zomer is begonnen

eerbetoon aan Ernst Wortel geschreven door Bart Vos

(foto: Bart Vos, Linde Kermisterrein Laren, 5 juni)

Op de Brink woonden voornamelijk armoedzaaiers.  De prachtige collectie Larense school schilderijen van de  gemeente laat een behoorlijk vertekend, romantisch beeld zien van de keuterboertjes en hun armzalige huishouden aan het einde van de 19e eeuw. Het ziet er schilderachtig uit, maar het verhaal wil dat de schilders de boeren interieurtjes lieten nabouwen in hun atelier zodat ze minder last hadden van de onplezierige luchtjes van hun modellen.

Als boeren moeten leven van de opbrengst van hun boekweitakkers en hun schapen dan is er geen rijkdom. Aan het huidige dorp valt het nauwelijks meer te zien maar Laren was echt een dorp van kleine arme boeren.

De Laarders werkten hard, leefden eenvoudig en lieten zich leiden door de seizoenen. De kerk sloot hier naadloos op aan door alle ijkpunten door het jaar op te nemen in de kerkelijke kalender. De kortste dag van het jaar werd gekoppeld aan kerstmis. De schraalste tijd van het jaar in februari/maart was een mooie aanleiding voor de oproep van de pastoor om te vasten. Dat moet vast niet al te moeilijk geweest zijn als er toch al weinig meer te eten was.

Maar het belangrijkste moment van het jaar was en is natuurlijk Sint Jan. Het feest op 24 juni is kort na de langste dag en werd uitgebreid gevierd. De onvolprezen broederschap doet er nog steeds het nodige aan om Sint Jan zichtbaar te maken. Maar de natuur laat het zelf ook heel duidelijk zien: de talloze lindebomen komen in bloei en rond de langste dag kun je de zoet-zure geur van de nectar in het dorp ruiken.

Als de linde begint te bloeien gaat de zomer beginnen. Vandaag zag ik voor de eerste keer dit jaar verschillende bijen en hommels op de bloesem van de vroege lindebomen op het kermisterrein op zoek naar nectar.

o o o o o o o o o o o o o

Interview in Bijenhouden met Johan Calis

Een toekomst met varroaresistente bijen

Klik dubbel op het artikel uit Bijenhouden 2017.3 om het te kunnen lezen. Wil je meer lezen over de vitale bij? Kijk verder op de website en lees in ieder geval het artikel van Pam van Stratum 'Vitale bijen hebben de toekomst'

o o o o o o o o o o o o o
Schaapscheerfeest

Zaterdag 3 juni van 10.00 tot 17.30u is er het traditionele Schaapscheerfeest van het Gooisch Natuur Reservaat op de Tafelberg in Blaricum. De schapen worden dan op ambachtelijke wijze, met de schaar, uit hun dikke winterjas geholpen.

Er zijn dan kraampjes met informatie van groene organisaties, versnaperingen en spannende activiteiten voor jong en oud. Natuurlijk zijn wij ook van de partij!
Pam van Stratum staat er met een stand met honing en honingproducten.

Leden van de vereniging zullen belangstellenden informeren over het boeiende leven van de honingbij met behulp van de demonstratiekast. En natuurlijk vertellen wat er aan vooraf gaat, voordat die lekkere honing in een potje zit.

o o o o o o o o o o o o o


Praktisch imkeren

Maandagavond is er weer praktisch imkeren op het Paviljoen vanaf 19.30u.

Hoe staan de volken ervoor? Vorige week hebben we de functie gezien van een 'leegje',  wat te doen wanneer je niet precies weet wanneer de nieuwe moer wordt geboren en hoe je de moer naar de bovenste broedbak 'lokt'. Daarnaast heeft de strokorf een nieuwe honingbak gekregen.

Naast praktische tips voor de beginnende en gevorderde imker ook leuk en leerzaam om te zien wat je tegenkomt in de volken die we bekijken. Benieuwd wat we morgen weer gaan doen?!

Geen imker, maar wel interesse? Je bent altijd welkom! Stuur ons een mailtje, dan zorgen wij voor een kap.

Dit filmpje is deels opgenomen in slow-slow-motion, zodat je beter kunt zien wat er zoal op de vliegplank gebeurt. In dit geval gemaakt aan het einde van een warme bijna tropische dag.
o o o o o o o o o o o o o 

Actie '(N)iets doen voor de biodiversiteit in Laren' gestart


Vorige week is de actie ‘(N)iets doen voor de biodiversiteit in Laren’ van start gegaan! Wethouder Ton Stam zaaide een stuk berm aan de Schapendrift in met bloemzaden, en onthulde een bord. De aanwezige kinderen hielpen hem een handje mee! 
De actie is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Laren, Imkervereniging VBBN en Gewildgroei. Meedoen is eenvoudig: het kost niets en u hoeft niets te doen, behalve 1 vierkante meter tuin te ‘doneren’ door deze niet meer te maaien. Kijk wat groeit en bloeit op die vierkante meter als de natuur daar zijn gang kan gaan! 


De gemeente Laren verdubbelt het aantal aangemelde vierkante meters op plekken in de openbare ruimte.

Enthousiast geworden? Aanmelden en meer informatie via onze site: 
http://www.laren.nl/inwone…/Projecten_2/Biodiversiteit_Laren
Bron: Gemeente Laren     Foto's: Studio Kastermans
o o o o o o o o o o o o o 

Praktisch imkeren start!

Maandagavond 15 mei vanaf 19.30u start het Praktisch Imkeren op het Paviljoen.


De eerste avond start met het inspecteren van de volken en wordt bepaald wat er met de volken moet gebeuren. Daarnaast zullen Johan Calis en Gert-Jan Loman ook de tijd nemen voor het beantwoorden van vragen.


Wil je meedoen en op de hoogte worden gehouden, stuur dan een mailtje naar info@vbbnlarenblaricum.nl.

o o o o o o o o o o o o o 

Feestelijk startschot actie ‘(N)iets doen voor de biodiversiteit in Laren’


Op zaterdag 13 mei a.s. gaat de actie ‘(N)iets doen voor de biodiversiteit in Laren’ van start. Deze actie is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Laren, imkervereniging VBBN en Gewildgroei. Wethouder Ton Stam geeft samen met Johan Calis, voorzitter van Imkervereniging VBBN, het startsein.


Met dit initiatief hopen de betrokken partijen inwoners van Laren enthousiast te krijgen om een (gratis) steentje bij te dragen aan milieuvriendelijk beheer van eigen groen en gemeentelijk groen.

De actie houdt in dat bewoners wordt gevraagd om slechts één vierkante meter gazon te ‘doneren’ door dit niet meer te maaien en de natuur zijn gang te laten gaan.

De gemeente Laren verdubbelt iedere aangemelde vierkante meter in stukken openbaar groen. Op die plekken gaat de gemeente het gras op een natuurlijke manier beheren. 


Programma 13 mei 2017

·         Inleiding ‘Waarom (n)iets doen?’ door wethouder Ton Stam

·         Inzaaien berm door Ton Stam en Johan Calis

·         ‘Bijen, insecten en biodiversiteit’ door imker Johan Calis

·         Gewildgroei, toelichting op deze aanpak door initiatiefnemer Bennie Meek

Het totale programma duurt naar verwachting een half uur.


U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.


Locatie: Schapendrift, Laren, ter hoogte van huisnummer 35.


Aanvang: 11.00 uur.


Enthousiast geworden? Je kunt de gemeente hier alvast laten weten dat je meedoet. Klik op de link:  http://laren.nl/inwoners/Projecten_2/Biodiversiteit_Laren


o o o o o o o o o o o o o 


Bericht van de gezondheidscommissie

De gezondheidscommissie haast zich om te waarschuwen voor voedselgebrek van de bijen.


Het weer is koel en schraal zodat de voorjaarsbloemen weinig nectar geven en dat terwijl de volken veel broed hebben en hard groeien.

In geval van twijfel raden we aan om suikerdeeg aan te bieden!


o o o o o o o o o o o o o 


Op bezoek bij Maja de Bij


In de laatste Bonte Brink verscheen een leuk artikel over onze vereniging. Wanneer je klikt op de foto is het artikel beter leesbaar.

0000000000000


Gewildgroei


Op de Schapendrift staan Bennie Meek van Gewildgroei, wethouder Ton Stam, medewerker Olaf de Schouwer van de BEL, Bart Vos van de Vereniging tot bevordering der Bijenteelt in Nederland, een journaliste Jacqueline Roest van de Bel en Maarten Stevens van de Vrienden van het Gooi om te kijken naar het project (N)iets doen voor biodiversiteit van Gewildgroei. Mensen die een jaar lang een vierkante meter in hun tuin geheel met rust laten om te kijken wat er allemaal gebeurt, wat er bloeit, wat er kruipt, wat er vliegt. De gemeente Laren verdubbelt die meter in een stuk openbaar groen dat OOK met rust gelaten wordt. Hier dus op de Schapendrift. Iedereen heel enthousiast en Maarten vertelt honderduit over de relatie van dieren met planten, wilde planten. Om de biodiversiteit en de natuur een handje te helpen wordt een schraal wilde bloemenmengsel van de Cruydt-Hoeck Wildeplantenzaden ingezaaid.Goed voorbeeld hoe een bestaand plantsoen met weinig kosten omgevormd kan worden tot een bron van leven. Of zoals Gewildgroei het noemt: Plantsoenrevolutie. http://gewildgroei.nl/film-niets-doen-voor-biodiversiteit/


Bennie showt de speciale Gewildgroei tegel. Een tegel met een gat om wilde planten een kans te geven en tevens een manier om de verstening van het dorp terug te dringen. Op 13 mei om 11.00 uur is de officiële aftrap van het project.


o o o o o o o o o o o o o


Daar zijn we weer,..

voor de appel en de peer


De fruitcommissie, bestaande uit Johan Duurland en Gert-Jan Loman, had het reeds bijtijds aangekondigd. Afgelopen zaterdag was het dan zover. Het deed denken aan vorig jaar; de vroegte, de kou en een groepje imkers al vroeg aan de koffie in 't Goy om daarna hun bijen hun petit domicilie te tonen bij Fruit en Pluimveebedrijf Vernooij.

De meest nieuwsgierigen kregen een kleine rondleiding in het gedeelte van het bedrijf waar op dat moment peren werden gewassen, geselecteerd en klaargezet voor transport. En na weer wat wijsheid te hebben opgedaan, konden we gaan doen waarvoor we eigenlijk kwamen. Na diverse pallets te hebben geplaatst tussen de appelbomen werden daarop de bijenkasten geplaatst. Met deze keer wat extra aandacht voor het vrijmaken van de vliegopening. Nu maar hopen dat de weersomstandigheden ook gaan lijken op die van vorig jaar. Vooralsnog nog niet...


o o o o o o o o o o o o o


Ter nagedachtenis aan

Aart Kuipers(foto: Nico Bierlaagh)


In nieuw Nederlands zeggen wij Van alle markten thuis en bedoelen daarbij een universeel mens. Aart kon zonder enige twijfel een Universeel mens genoemd worden.

Een academisch opgeleide man die behalve de wetenschap ook de kunsten beoefende. Aart was van meerdere markten thuis: Bij de Gooische academie begon hij na zijn pensionering met schilderen. In 2011 toonde hij in de galerie van Lily Zelligman zijn werk. Hij zocht in zijn werk de sfeer van vroeger, toen Laren en Blaricum nog echt kunstenaarsdorpen waren.


Behalve zelf musiceren organiseerde hij klassieke muziekconcerten. In zijn mooie ruime muziekkamer ontving hij muziekliefhebbers om samen te genieten van geweldige musici. Na het concert uiteraard tijd en ruimte om onder het genot van een glas wijn nog na te praten.


Na een aanbieding in 2010 om bijen in de tuin te plaatsen belde hij de vereniging om ruimte aan te bieden. Na een jaar besloot hij dat hij de bijen zo interessant vond dat hij zelf imker wilde worden. Hij volgde een cursus, kocht materialen en liet een prachtig bijenstalletje bouwen. Het imkeren ging met vallen en opstaan en ook al ging het niet altijd perfect, hij genoot er wel heel erg van. De eenvoud van de imkers en de vereniging spraken hem erg aan.


Aart werd geboren in Laren in 1942 en groeide hier ook op. Lange tijd van zijn arbeidzame leven werkte hij in het buitenland. Hij bleef echter in Laren wonen want hij hield erg van zijn dorp ook al zag hij dat met lede ogen veranderen. De oorspronkelijke Laarders die het dorp kleurden en het de moeite waard maakten om te wonen werden langzaam overschreeuwd door de nieuwe dorpelingen die minder met de beschaving ophadden. Liever was hij op Schiermonnikoog. Samen met Marianne en hun honden reisde hij naar het eiland waar het leven nog was zoals het hem het meeste beviel: rustig en beschaafd met tijd voor elkaar, de natuur en rust. Uiteindelijk konden zij enkele jaren geleden een eigen huis kopen en waren ze meestentijds op het eiland.


Het was nooit saai om in Aarts gezelschap te verkeren want met zijn brede belangstelling was er altijd meer dan genoeg gesprekstof. Of dat nu over muziek, kunst, literatuur of de (plaatselijke) politiek ging, er was altijd een gesprek.


Enkele jaren geleden overwon hij kanker en werd beter verklaard. De ziekte was echter niet definitief weg maar wel onder controle. In december verslechterde zijn gezondheid echter heel erg snel en moest er opnieuw onplezierige behandelingen plaatsvinden. Van de kuren was hij erg ziek maar hij wilde niet opgeven weten. De complicaties en uitzaaiingen maakten echter een eind aan zijn krachten en op 19 maart is hij overleden.


Een universeel mens omarmt de wetenschappen en het is dan ook logisch dat Aart zijn lichaam ter beschikking van die wetenschap gesteld heeft. De vereniging zal een bijzonder uitgesproken en erudiet lid missen.


Het bestuur van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt Nederland Laren Blaricum

o o o o o o o o o o o o o 


Nationale Boomfeestdag


Vandaag is het Nationale Boomfeestdag. Doel van deze dag is om de kinderen functies en waarden van bomen in hun directe leefomgeving te laten inzien, door middel van het planten van een eigen boom. Gemeente Laren en de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt Laren Blaricum hebben vorig jaar besloten tijdens de boomfeestdag deze jaarlijkse traditie samen te organiseren.

Groep 6 van meester Marc Lenten van de Openbare Basisschool de Ploeg heeft dit jaar de eer om vier amberbomen te planten op de Veerweg in Laren. Wethouder Tijmen Smit opent de boomfeestdag door brieven van de kinderen in een tijdscapsule te plaatsen. VBBN Laren Blaricum heeft een brief van de voorzitter, een fact-sheet en een actueel artikel over de Vitale Bijen erin geplaatst. Imkeren in Nederland is op dit moment eigenlijk alleen mogelijk als de varroamijt goed bestreden wordt. Vitale bijen zijn al sinds 2009 niet meer behandeld tegen de varroamijt. Wellicht dat dat ook over vijftig jaar niet meer nodig is?!

De heer Makkinga van Drielandenbomen toont de kinderen diverse foto’s van de amberboom die wordt geplant, uitgekozen door de buurt. Daarna gaan de kinderen aan de slag; boom rechtop houden en zandscheppen geblazen. Vele handen maken licht werk en de klus is dan ook zo geklaard.

Bomen langs de weg vervullen belangrijke taken, ze vangen fijnstof af, ze leggen koolstof vast en produceren zuurstof en zijn soms optisch mooi. Nog mooier wordt het als de bomen bloeien en bloembezoekende insecten aantrekken om bestoven te worden. Naast de amberbomen wordt er binnenkort ook een lindeboom in deze straat geplant. Johan Calis, voorzitter van VBBN Laren Blaricum, legt de kinderen het belang uit van de (linde)boom voor de bijen en het belang van de bijen voor de bomen. En hoe kun je dat beter uitleggen dan echte lindehoning uit Laren te proeven! Met soepstengels dippend in echte Larense lindehoning wordt er in een prachtig zonnetje een mooie herinnering bijgeschreven. En iedereen die ooit een boom heeft geplant, denkt daar lopend langs die boom altijd weer aan terug.

o o o o o o o o o o o o o 

Bart Vos gedecoreerd met gouden speld


Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland Laren-Blaricum van maandagavond 6 maart in de blokhut van “Ons Genoegen” is scheidend secretaris Bart Vos gedecoreerd met de gouden speld.


In de eerste helft van de ´70-jaren van de vorige eeuw, struikelde Bart met zijn jongere broer Kees thuis op zolder over de bijenkasten die vader Bep daar had opgeslagen. Die was ooit begonnen met imkeren, maar was er door drukte in de fietsenwinkel tijdelijk mee gestopt.

In ’75 of ’76 is Bart met zijn broer begonnen met imkeren op het dak van de werkplaats van de fietsenwinkel aan de Brink in Laren, waarop een heuse bijenstal was gebouwd.
Bart is een actief lid van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland (VBBN) Laren-Blaricum. Zo was hij redactielid van Bijpraten, een fraai vormgegeven periodiek van de vereniging begin jaren ’80 en is hij jarenlang bestuurslid geweest. Na het overlijden van Bep in 2000 heeft Bart de functies van penningmeester en secretaris met grote en karakteristieke inbreng bekleed. Na de fusie van landelijke bonden tot de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV), heeft Bart ervoor gezorgd dat onze statuten onder onze oorspronkelijke naam bij Kamer van Koophandel werden gedeponeerd.
“Wij zijn een vereniging tot bevordering van de bijenteelt” horen we Bart vaak zeggen. Ontelbaar is de stroom van publicaties van zijn hand waarmee onze verenigingsactiviteiten in de lokale media onder de aandacht worden gebracht.

Een aparte vermelding verdient zijn initiatie van de activiteiten rond de viering van ons 90-jarig jubileum in 2014. Er was een tentoonstelling van onze vereniging in de Lindehoeve van de Historische Kring Laren, publicaties van Bart z’n hand in hun kwartaalblad, een jubileumsymposium in het Brinkhuis en een aansluitende feestavond in “Ons Genoegen”. Zijn inbreng hierbij én in de realisatie van het jubileumboek hebben het succes van de jubileumviering mede vormgegeven.

Naast het imkeren heeft hij zich bekwaamd als honingkeurmeester en als leraar bijenteelt. Mede door zijn inbreng bij de jaarlijkse honingkeuring van de vereniging is de verzorging van de honing, zoals die door onze leden gebotteld wordt, op een hoog niveau. Daarnaast kwam de verkiezing van de publieksfavoriet, waarbij het publiek als keuringspanel fungeert, uit de koker van deze bezige bij. Hierdoor wordt niet alleen de best verzorgde maar juist ook de meest smakelijke honing verkozen! In recente jaren zijn een tweetal cursussen voor beginnende imkers verzorgd door bijenteeltleraar Bart. Dit werd door de cursisten zeer gewaardeerd en heeft de vereniging aanwas opgeleverd.

Bart is ook lid van de werkgroep Vitale Bijen van de vereniging, die via darwiniaanse natuurlijke selectie op varroa-tolerante bijen selecteert. Het project van de werkgroep is in 2009 gestart en heeft een vitale bijenpopulatie opgeleverd die duidelijk beter met de exotische varroamijt overweg kan.

Bart heeft er nu voor gekozen zijn bestuursfunctie neer te leggen, maar zal ongetwijfeld een actief lid van onze vereniging blijven. Zijn inbreng in het wel en wee van onze vereniging in de afgelopen ruim 40 jaren, heeft het bestuur doen besluiten Bart voor te dragen bij de Nederlandse Bijenhouders Vereniging, met succes, om hem te decoreren met de Gouden Speld.

o o o o o o o o o o o o o 

Algemene ledenvergadering

Gisteravond vond de algemene ledenvergadering voor het eerst plaats op de Smeekweg bij Ons Genoegen. Een locatie waar menig VBBN-feestje is gevierd. Tijdens de jaarvergadering zijn de plannen voor het aankomend jaar uit de doeken gedaan.
Deze avond werd er ook afscheid genomen van de bestuursleden Bart Vos (secretaris) en Bert-jan van Wichen (commissaris).
Bart zijn inbreng in het wel en wee van de vereniging in de afgelopen 40 jaar, heeft het bestuur doen besluiten Bart voor te dragen bij de Nederlandse Bijenhouders Vereniging om hem te decoreren met de Gouden Speld. De Gouden Speld werd gisteravond officieel aan Bart uitgereikt. Bart, nogmaals gefeliciteerd!
De avond werd afgesloten met het traditionele jaaroverzicht, een foto- en feitenpresentatie van alle VBBN-hoogtepunten van 2016.
o o o o o o o o o o o o o

Voorproeven imkerseizoenMet het heerlijke warme zonnetje gisteren is menig imker vast naar zijn bijenkast gevlogen om te kijken hoe zijn/haar bijen de winter zijn doorgekomen. Daar aangekomen de heerlijke geur van honing en was opsnuivend... en volop genietend van het zoemen van de bijen. Komen ze al met stuifmeel thuis, en welke kleur?...
Kom maar op met het warmere weer. Nu al zin in de voorjaarsinspectie en de start van het imkerseizoen!
o o o o o o o o o o o o o 

Algemene Leden Vergadering

Tijd om met elkaar terug te blikken op 2016 en vooruit te kijken naar 2017.

Dat doen we zoals gebruikelijk op onze jaarvergadering:
dit jaar op maandag 6 maart vanaf 20.00 uur in de Blokhut van Ons Genoegen, Smeekweg 104 in Laren.  
Voor de uitnodiging en agenda, het jaarverslag 2016 en de verschillende bijlagen, klik hier.
Als je leuke foto’s hebt van het afgelopen imkerjaar, stuur die naar info@vbbnlarenblaricum.nl dan nemen we die mee in het jaaroverzicht. Tot 6 maart!
 o o o o o o o o o o o o o Tijd voor het voorjaar


Het was al even warm genoeg om naar buiten te gaan, maar helaas schijnt de winter nog niet voorbij te zijn. Dus nog even wachten op de krokussen.

 o o o o o o o o o o o o o 


Save the dateHou maandag 6 maart vanaf 20.00 uur vrij in je agenda voor de Algemene Leden Vergadering van VBBN Laren Blaricum.


De ALV vindt dit jaar plaats in de Blokhut van Ons genoegen, Smeekweg 104 in Laren.

In de loop van februari zullen de officiële uitnodiging, agenda en andere documenten beschikbaar zijn en toegestuurd worden via email. 


Gelukkig Nieuwjaar

Het bestuur VBBN Laren Blaricum wenst iedereen een feestelijke jaarwisseling en een mooi en gezond bijenjaar met veel imkerplezier!
 o o o o o o o o o o o o o 

Gezocht ....

Een nieuwe secretaris voor onze vereniging!
Bart Vos heeft tijdens de Algemene jaarvergadering in maart aangekondigd zijn taak als secretaris neer te leggen. 

Interesse? Stuur dan een mailtje voor eind januari naar info@vbbnlarenblaricum.nl.

Voor de officiële aankondiging en achtergrondinformatie over het bestuur van VBBN Laren Blaricum, klik hier.

 o o o o o o o o o o o o o 
Fijne Kerstdagen

o o o o o o o o o o o o o 


We gaan weer druppelen...

Zaterdag 17 december  vanaf 12.00 uur gaan we de volken op het Paviljoen behandelen met een oplossing van oxaalzuur.

Tegelijkertijd ook een mooi moment om het Paviljoen op te kuisen.
Nog even nalezen wat precies de bedoeling is? klik hier voor de mail.

Aan het eind van het seizoen wanneer de volken geen broed meer hebben, is het een uitstekend moment voor de behandeling. De bijen zitten op een tros en kunnen dan goed behandeld worden tegen de varroamijt door te druppelen met een oplossing van oxaalzuur in suikerwater. Een goede start van een nieuw imkerseizoen!

Om toepassing binnen de vereniging te stimuleren wordt de vloeistof gratis aangeboden aan leden. Indien je hiervan gebruik wilt maken, neem dan contact op met Johan Calis of stuur een email naar info@vbbnlarenblaricum.nl. 
Tip: neem wat glaswerk mee 17 december om het oxaalzuur in te doen.

o o o o o o o o o o o o o 

Een beker naar Laren en een

beker naar Blaricum


Winnen geeft altijd een zoet gevoel, maar het geeft nog eens een dubbel lekkere smaak als het met echte Gooise heidehoning gedaan is. De prijs voor de mooiste en lekkerste heidehoning van 2016 is gewonnen door GertJan Loman. Om half elf mocht de trotse winnaar de speciaal voor dit jaar beschikbare gestelde Goois Natuur Reservaat beker ontvangen uit handen van Ben Blessing. Er waren maar liefst vier imkers die heidehoning hadden ingestuurd waar helemaal niets op aan te merken viel, maar daarvan was er maar één de allerlekkerste. En die was van Blaricummer Loman, de zeer ervaren imker die al verschillende keren met prijzen naar huis ging. Loman: “Ik had al vaker kunnen winnen als niet de smaak doorslaggevend was geweest. Dubbel mooi dus dat ik weer eens win. Want van die Laarder (Martin Zwanikken) kan ik toch met smaak niet winnen”.

Door de speciale heidehoningprijs zou de Bep Vos wisselbeker misschien een heel klein beetje in de schaduw kunnen komen te staan. Maar daar was gelukkig geen sprake van. Imker Martin Zwanikken mocht maar liefst drie prijzen op komen halen. Een voor de, volgens de aanwezigen, allerlekkerste honing, een andere eerste prijs voor de mooiste crème honing en tenslotte de hoofdprijs. De Bep Vos Wisselbeker gaat weer een jaar met de zelfbedieningswagen het dorp door. Zwanikken had vier verschillende soorten honing ingeleverd voor de keuring en alle vier werden ze met een tien beoordeeld. Omdat ook een aantal andere imkers zo’n hoog gemiddelde hadden was de smaak doorslaggevend en dat was een pot fantastische bloemenhoning die de aanwezigen een 7,8 gaven.

In de goed gevulde blokhut van Ons Genoegen hadden zo’n 45 imkers, honingliefhebbers en andere geïnteresseerden zich verzameld om als jury voor de Larense en Blaricumse imkers te fungeren, maar ook om te luisteren naar Jaap Vlaanderen van het Goois Natuur Reservaat. Samen met beheerder Ben Blessing vertelde hij over de werkzaamheden van het GNR en daarbij vooral over het beheer van de heidevelden. Heide is eigenlijk geen natuurlijk landschap en kan alleen maar blijven bestaan door goed beheer. Zonder het ingrijpen van de mensen van het GNR zouden de heidevelden al snel vol gegroeid zijn. Schapen, grote grazers en vrijwilligers houden de velden schoon en in augustus en september prachtig paars. Belangrijkste boodschap van Jaap: “Het GNR gaat door met het beheren van de heide en zelf het oppervlakte heide laten toenemen”.

Aan het einde van de gezellige avond mocht Ben Blessing de GNR beker overhandigen aan GertJan Loman. Bijzonder is te melden dat Ben de zoon is van ons oud lid Ben Blessing uit Bussum die tijdens een van de eerste edities van de keuring met de hoofdprijs naar huis ging.

Jaap Vlaanderen overhandigde de Bep Vos wisselbeker aan de apetrotse Martin Zwanikken die voor het tweede opeenvolgende jaar de overall winnaar is. Behalve de genoemde winnaars waren er nog drie andere toppers: in de categorie meeste inzendingen ging de prijs naar Kees Bakker uit Blaricum. De prijs voor zelf gebrouwen honingdrank, de zogenaamde mede, werd meegenomen door de zwagers Fred Horst en Fred Reimerink. Een speciale eervolle prijs was er tenslotte voor Joke Witte voor een prachtige raathoning.

o o o o o o o o o o o o o 
Wie ...
heeft de mooiste en de lekkerste heidehoning van 2016?

Wie,... dat weten we donderdag 24 november aan het eind van de avond.

Maar wat die wint,...
naast eeuwige roem en eer,
is deze eenmalige prachtige GNR-heideprijs!
Deze prijs wordt uitgereikt door Ben Blessing, GNR-regiobeheerder in ons deel van het Gooi en met name voor ‘t Paviljoen.

Voor zaterdag 19 november voor 12.00u nog even gauw je honing inleveren bij Johan Calis of Bart Vos.

Iedereen (leden, donateurs, niet leden, vrienden, familie, buren...) is donderdag as van harte welkom op de traditionele VBBN honingkeuring om 20.00u in de Blokhut op de Smeekweg 104 in Laren. Tot donderdag!


(Fotograaf: GertJan Loman)

o o o o o o o o o o o o o 
Secretaris Bart Vos live op 6FM
Vandaag is onze secretaris Bart Vos geïnterviewd door 6FM over de aanstaande honingkeuring op 24 november om 20.00u in de Blokhut in Laren. 

Dit jaar extra aandacht voor de heidehoning. In samenwerking met het GNR wordt een speciale prijs uitgereikt.

Om het interview te beluisteren, klik hier (of hier). VBBN Laren Blaricum was vaker in het nieuws over de honingkeuring, kijk bij Nieuws.

Foto: Wethouder Tijmen Smit wordt tijdens de honingkeuring 2015 bijgepraat door Bart Vos.
o o o o o o o o o o o o o 
Hij mag hem nog heel even houden
Vorig jaar mocht Martin Zwanikken uit handen van wethouder Tijmen Smit de Bep Vos wisselbeker ontvangen. Maar over drie weken moet hij h'm inleveren en weer zijn uiterste best doen om hem weer een jaartje in zijn wagen te mogen showen.

o o o o o o o o o o o o o 

Uitnodiging Honingkeuring


Op donderdag 24 november hopen wij opnieuw een zeer feestelijke avond te beleven in het kader van onze jaarlijkse honingkeuring. Om 20.00u uur is iedereen van harte welkom in de Blokhut om de verkiezing van de lekkerste, mooiste, fraaiste en aangenaamste honing en andere bijzondere bijenproducten van 2016 mee te maken en uiteraard mede te bepalen.

De opbrengst van onze volken was dit jaar zeer behoorlijk en wij verwachten een flinke hoeveelheid te keuren honing en met name volop heidehoning.

Om goede heidehoning te maken zijn naast onze bijen en ons vakmanschap vooral goede weersomstandigheden en niet te vergeten goed onderhouden heidevelden nodig. Het weer kunnen we niet beïnvloeden maar voor de hei kunnen wij gelukkig rekenen op het goede beheer door het Goois Natuurreservaat (GNR). Het leek ons dan ook een goede gelegenheid om het GNR uit te nodigen om een en ander te komen vertellen over onze heidevelden.

Foto: Jaap Vlaanderen (GNR)

Wij zijn dan ook heel blij dat Jaap Vlaanderen, terrein communicatie en vrijwilligerswerk van het GNR ons hierover wil bijpraten.

De hoofdprijs van de avond is uiteraard de Bep Vos Wisselbeker maar dit jaar wordt een extra prijs toegekend. Het afgelopen jaar was een fantastisch bijenjaar en met name de overweldig bloeiende heide heeft de organisatie van de keuring in overleg met het Goois Natuurreservaat doen besluiten om een eenmalige zeer bijzondere prijs uit te reiken, te weten de GNR-heidehoningprijs. Deze prijs zal toegekend worden aan de imker met de mooiste en lekkerste heidehoning van 2016, verzameld op de Gooische heide. Deze prijs zal worden uitgereikt door Ben Blessing, GNR-regiobeheerder in ons deel van het Gooi en met name voor ‘t Paviljoen. Bovendien is Ben de zoon van ons gewaardeerde oud-lid Ben Blessing senior.

Alle leden, donateurs, oud-leden, belangstellenden, imkers, vrienden, familie en kennissen zijn dan ook

Van harte welkom op donderdagavond 24 november om 20.00 uur in de Blokhut, Smeekweg 104, 1251 VK Laren

Toegang is gratis en het aanbieden van honing en andere bijenproducten kunnen alle leden en donateurs van onze vereniging voor € 1,- per te keuren item. Leden van andere verenigingen zijn natuurlijk welkom en kunnen vanzelfsprekend lid of donateur worden van onze verenging en daardoor ook meedingen naar de verschillende prijzen.

Inleveren van producten kan tot uiterlijk zaterdag 19 november 12.00 uur bij Johan Calis, IJsbaanweg 8 in Laren of Bart Vos, Melkweg 12 in Laren.

Bij het gereedmaken en aanbieden is het goed om de eisen die gesteld worden aan de diverse producten te raadplegen op de verenigingssite: vbbnlarenblaricum.nl/home/Home/documenten. Dit jaar zullen de vernieuwde eisen met betrekking tot de etikettering gehanteerd worden.

Wij hopen een groot aantal leden, donateurs, vrienden en belangstellenden te mogen begroeten.

o o o o o o o o o o o o o 
SAVE THE DATE!

op 24 november vindt onze jaarlijkse succesvolle honingkeuring plaats met dit jaar bijzondere bijdragen en fantastische prijzen

maak de honing gereed voor de keuring en zet de datum in je agenda!

o o o o o o o o o o o o o 

Oktoberfest Laren

De organisatie van het Oktoberfest Laren, kiest elk jaar een goed doel waarvoor de bezoekers van het Oktoberfest een bijdrage kunnen doen in een daarvoor bestemde bus. 

Dit jaar heeft de organisatie van dit Larense feest aan onze imkervereniging gedacht als behoeder van de bijen die zo'n belangrijke functie vervullen als bestuivers van gewassen en de wilde flora. Nu hebben gerst en hop geen insectenbestuiving nodig, maar allerlei andere voedselgewassen wel. Daarbij gaat het om de zetting van vruchten of de productie van de groentezaden!

Kennelijk is het belang van een goede bijenstand diep doorgedrongen in de samenleving en wij nemen graag deze geste ter ondersteuning van onze activiteiten in ontvangst. Het is fijn als mensen die niet direct bij de bijenteelt zijn betrokken publiekelijke belangstelling tonen voor ons werk. Binnen het bestuur is nagedacht over een bestemming van de donaties en er is gekozen voor een bestemming waarbij we ons publiek kunnen dienen met een kijkje in het bijenvolk; een nieuwe observatiekast! 

Er zijn de laatste jaren twee observatiekasten in gebruik geweest bij presentaties zoals het schapenscheerdersfeest van het GooischNatuurReservaat, de oogstdag van de Soll en de dag van het Blaricumse Werkpaard, die goede diensten hebben bewezen maar nu echt aan vervanging toe zijn. Wij kijken ernaar uit om het meest geschikte type te laten kopiëren, waarbij we hopen dat we de kosten met deze donatie kunnen bekostigen.

Als je zelf tijdens het Oktoberfest een duit in het zakje zou willen doen verwijs ik jullie met plezier naar de website http://www.oktoberfest-laren.nl/.

De organisatie van het Oktoberfest is een kleine club Larense vrijwilligers die naast de organisatie ook werk verrichten bij het opbouwen en inrichten van de tent. Een extra handje zou enorm gewaardeerd worden door de organisatie van het Oktoberfest. Vanaf ca. 11.00 en gedurende de zaterdagmiddag kan men een handje toesteken bij het sjouwen van meubilair of andere onderdelen van de inrichting. Ook wanneer je maar weinig tijd beschikbaar hebt ben je welkom. Frank Smit is contactpersoon van de organisatie van het Oktoberfest.

o o o o o o o o o o o o o 

Wat heeft de hei fantastisch gebloeid

Er zullen niet veel imkers zijn die geen ramen met heerlijke heidehoning hebben. Heel erg lekker, zeer gezocht maar ook moeilijk uit de raten te krijgen.

Gelukkig dat wij enkele jaren geleden dankzij de Rabobank een prachtig kolbtoestel aan hebben kunnen schaffen. Het blijft nog steeds een heel karwei maar het is beter te doen.

Hoe gaan we het aanpakken?

Op het Schoolpad komen twee elektrische slingers te staan. Juist als bij andere honing worden de raten ontzegeld en in de eerste slinger zoveel mogelijk leeg geslingerd. Waarschijnlijk zal alleen de niet-heide-honing eruit gekomen zijn en de heide in de raten zijn blijven zitten.

Na de raten gekolbd te hebben worden de raten in de tweede slinger vervolgens leeggeslingerd.

Het resultaat: een hoeveelheid heide-melange-honing, een hoeveelheid heidehoning en lege raten! Tussendoor hoeft de apparatuur niet helemaal schoon gemaakt te worden maar wij gaan ervan uit dat iedereen alles netjes achterlaat

Het slingeren kost op deze manier nogal wat tijd en het zal nodig zijn een rooster op te stellen. Het slingeren start a.s. zaterdag 17 september en hier op de site zullen we een overzicht van de gereserveerde dagen plaatsen.

Reserveren kan d.m.v. het sturen van een bericht aan

info@vbbnlarenblaricum.nl

Hopelijk gaan er veel kilootjes geslingerd worden!


dag

ochtend

middag

avond

Zaterdag 17 september

Fred en Fred

Fred en Fred

 

Zondag 18 september

Joke o.v. 

Joke o.v. 

 

Maandag 19 september

Pam 

Pam 

Johan D.

Dinsdag 20 september

Gert-Jan Johan D

Gert-Jan Johan D

 Johan D.

Woensdag 21 september

Floor Bart

Bart Floor

Joke 

Donderdag 22 september

 Pam

Pam 

Pam 

Vrijdag 23 september

 Wim v. D.

Wim van D. 

 

Zaterdag 24 september

 

 

 

Zondag 25 september

Martin  

Martin 

 

Maandag 26 september

 

 

 Milja

Dinsdag 27 september

Pam 

Pam 

 Pam

Woensdag 28 september

GertJan 

GertJan 

 

Donderdag 29 september

 Pam

Pam 

Pam 

Vrijdag 30 september

 

 

 

o o o o o o o o o o o o o 

Zondag VBBN BBQ-dag

Dit jaar organiseren we de jaarlijkse BBQ van onze vereniging op zondag 4 september in de tuin van de familie Zwanniken. Graag willen we met leden, donateurs en hun partners en kinderen het afgelopen imkerjaar laten passeren onder genot van een lekker hapje en een goed glas. Tot zondag!

o o o o o o o o o o o o o

Vitale bijen hebben de toekomst
Lid Pam van Stratum heeft een interessant artikel geschreven in Bijenhouden 5.  
Klik op de foto om het artikel te lezen.
o o o o o o o o o o o o o

Al suiker besteld?

Zaterdag 27 augustus wordt er suiker gedraaid bij de fam. Zwannikken op de Schoolstraat door Ronald Assenberg.  

Voor een volk is 15 kg suiker nodig. In 2 emmers van 8.5 liter zit 15 kg suiker. Dus voor 1 volk heb je 2 emmers nodig. De prijs van 1 kg suiker is 1 euro. Per emmer is dat 7.50 euro, dus per volk 15 euro.

Betalen kan contant bij aflevering. Graag de oude emmers inleveren, voorzien van naam, voor 27 augustus. Indien er geen emmers zijn, doen we de suiker in emmers van de vereniging. Deze emmers kosten 1,50 euro per stuk.

Zouden jullie voor 12 uur de suiker willen komen ophalen? Hulp is altijd welkom!

o o o o o o o o o o o o o

Deze week in het nieuws
Klik hier om het artikel te lezen. (bron: BEL-nieuws 29-06-2016)
o o o o o o o o o o o o o
Opknapbeurt voor Paviljoen

Maandag 27 juni 19.30u gaat het eindelijk gebeuren, het Paviljoen krijgt een opknapbeurt. Het hout wordt in de beits gezet, de vijver uitgemest en de groenstrook wordt bijgesnoeid en geharkt.

Alle leden en geïnteresseerden zijn meer dan welkom om de handen uit de mouwen te steken. De huidige bewoners van het Paviljoen worden voor korte tijd geëvacueerd, om vervolgens terug te keren naar een prachtig en gefatsoeneerd plekje aan de Leemzeulder in Laren. 

o o o o o o o o o o o o o
Schaapscheerfeest 2016
Het Goois Natuurreservaat (GNR) vierde gisteren voor de 25e keer het schaapscheerfeest bij de schaapskooi in Blaricum. En natuurlijk waren wij er ook bij. 

Pam had het weer uitstekend geregeld met:
Een heuse demonstratie korven-vlechten, virtueel imkeren met de bijenkast met foto's, diverse honing om te proeven, een observatiekast en voor het kleinere volk kaarsen rollen van bijenwas.

En uiteraard honing, waskaarsen en bijenwas om zelf kaarsen te rollen voor de verkoop.

Een groot aantal bezoekers voor het schaapscheerdersfeest, de ruime belangstelling van alle bezoekers, gezellige sfeer ........        Volgend jaar weer! (5 juni 2016)

o o o o o o o o o o o o o
Jubileum schaapscheerfeest met volle doe-dag

Goois Natuurreservaat (GNR) viert zaterdag 4 juni van 10.00 tot 16.30 uur voor de 25e keer het schaapscheerfeest bij de schaapskooi in Blaricum! Deze jubileumeditie belooft een volle en gevarieerde doe-dag met een historisch tintje te worden voor kinderen, hun (groot)ouders en andere geïnteresseerden. VBBN Laren Blaricum geeft ook acte de présence.

Zonnetje

Tijdens het Goois Schaapscheerfeest worden de schapen van de kudde van GNR met de schaar van hun dikke vacht ontdaan. Knipper van het eerste uur, Piet Kelderman, is er dit jaar voor de 25e keer bij. Daarom wordt hij om 13.00 uur in het zonnetje gezet door Bert van der Moolen, directeur-rentmeester en Karen Heerschop, voorzitter van Goois Natuurreservaat. 

Doe-dag

Bij Piet lijkt het makkelijk, maar dat ambachtelijke knippen van een schaap is nog niet zo eenvoudig. Iedereen die durft, mag het proberen…En krijgt daar dan ook nog een diploma voor!

Met al die vachten die de schapen nu niet meer nodig hebben, kunnen mooie en nuttige dingen worden gedaan. Om dat te illustreren én onder de knie te krijgen, zijn er tijdens het Goois Schaapscheerfeest doorlopende workshops en demonstraties spinnen, vilten en breien. Ook kan er worden geknutseld met schapenwol, een herdersstaf worden gemaakt en een (herders)hut worden gebouwd.

Zijn de schapen eenmaal in hun zomertenue, dan gaan ze om 15.30 uur met herder Daphne de hei op. Bezoekers zijn van harte uitgenodigd om een stukje mee te lopen. 

Historisch

Het jubileum is aanleiding voor een extra historisch tintje aan het Goois Schaapscheerfeest. Zo is er een mini-tentoonstelling en een reportage te zien over schapen en herders in het Gooi door de jaren heen.

De Gooise schaapskuddes zijn altijd een dankbaar onderwerp geweest voor kunstschilders. Daarom organiseren we tijdens dit jubileum een speciale workshop waar naar voorbeeld van o.a. Anton Mauve kan worden geschilderd. 

Natuurmarkt

Verschillende ‘groene’ organisaties uit het Gooi presenteren zich op de Natuurmarkt. Zo bieden onder meer de Imkervereniging Laren-Blaricum, WNF Gooi & Vechtstreek en Geologisch Museum Hofland speciale activiteiten voor kinderen aan.

Stempelkaart

De toegang voor het Goois Schaapscheerfeest is gratis. Voor een aantal activiteiten wordt echter een kleine bijdrage gevraagd. Daarvoor kan een stempelkaart worden gekocht; voor €5,- kan aan vier activiteiten worden meegedaan. Mobiel pinnen is mogelijk.

Bereikbaarheid

De schaapskooi (Oude Naarderweg 3, 1261 DS, Blaricum) is het best wandelend, fietsend of met het openbaar vervoer bereikbaar. Parkeergelegenheid voor auto’s is beperkt. (bron: Goois Natuurreservaat), (27 mei 2016)

Indien je kunt meehelpen om VBBN Laren Blaricum te vertegenwoordigen, geef je dan op bij Pam van Stratum! Alle hulp is welkom.

o o o o o o o o o o o o o


't was nog lang warm in ‘t Goy


Ze zijn weer terug! Het contrast kon bijna niet groter. In alle vroegte op Koningsdag naar het fruit gebracht met nog net geen weeralarm en suiker op de kast. Teruggehaald (althans de meeste bijen, want ze vlogen nog volop) op een van de meest zwoele avonden van dit jaar tot dusver.

Door het geweldig mooie weer had een ware bloesemexplosie in ‘t Goy plaatsgevonden. Na prachtige 15 dagen (appel) konden ze alweer retour inclusief volle honingbakken.

o o o o o o o o o o o o o


Royal reisje naar het fruit

De fruitcommissie had het weer uitstekend geregeld. In alle vroegte togen we met de bijenkasten op weg naar ’t Goy om deze te plaatsen in de appelboomgaard bij  Fruit en Pluimveebedrijf Vernooij.


De bijenkasten werden overgeheveld naar de kar achter de trekker om deze vervolgens in de boomgaard op een pallet te plaatsen. Onze koninginnen en volken staan op haar tijdelijk domicilie. Wij kunnen naar huis, beginnen aan onze koningsdag. (27 april 2016)


o o o o o o o o o o o o o


Prachtige voorjaarsbloeiers aan de Leemzeulder

 

Het mooie kleine bosje tussen de Leemzeulder en Paviljoensweg is de toegang tot het gaspompstation van de Gasunie en bijenschans ’t Paviljoen en is bezit van het Gooisch Natuur Reservaat. Het perceel is eind vorig jaar her-ingeplant met dier- en insectvriendelijke beplanting.

Mede dankzij een ruimhartige gift van de Rabobank Noord Gooiland, Hoveniersbedrijf Leo Vos uit Laren en Bloembollenbedrijf JUBHolland uit Noordwijkerhout en een groep actieve imkers en belangstellenden, die de bollen in het najaar hebben geplant, is er een prachtige verzameling bloeiende voorjaarsbloeiers te aanschouwen aan de Leemzeulder.


Krokussen, sneeuwklokjes, cyclamen, winterakonieten, anemonen, blauwe druifjes, daslook en nog veel meer insectvriendelijke bollen zijn er te bewonderen. Hopelijk gaan de bollen zich de komende jaren op grote schaal vermeerderen, zodat er een klein Keukenhof gaat ontstaan. Naast nuttig en oogstrelend ook een tot navolging stimulerend initiatief. (25 april 2016)


o o o o o o o o o o o o o


Praktisch imkeren

Halverwege april starten we weer met Praktisch Imkeren. Door samen te imkeren en ervaringen uit te wisselen hopen we gezamenlijk het bijenvolk wat beter te begrijpen. Leerzaam voor beginnende imkers én ervaren imkers.De onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: de vitale bijen waarbij de generatiewisseling centraal staat, verschillende bedrijfsmethoden die we uitproberen met volken op het Paviljoen en imkeren met korven, spaarkorven en holle bomen. De locaties zijn rondom het dorp en verschillen per keer, dus als je geïnteresseerd bent (ook als je geen imker bent), stuur dan een mailtje naar info@vbbnlarenblaricum.nl (10 april 2016)

o o o o o o o o o o o o o


Nationale Boomfeestdag


Vandaag hebben we wat te vieren. Het is Nationale Boomfeestdag (tot 1980 werd dit boomplantdag genoemd). Iedere derde woensdag in maart wordt dit feest gevierd. Deze dag werd voor het eerst gevierd in 1957 door het Landelijk Comité Boomplantdag als onderdeel van Staatsbosbeheer. In 1980 is deze traditie voortgezet door de Stichting Nationale Boomfeestdag. Doel van de Boomfeestdag is om kinderen de functies en waarden van bomen in hun directe leefomgeving te laten inzien, door middel van het laten planten van een eigen boom.

Gemeente Laren heeft het geweldige initiatief genomen om vijf prachtige bomen (2 tamme kastanjes, 2 fruitbomen en 1 mooie honingboom) te planten op het Hertenkamp door medewerkers van Sherpa BosHoeve onder leiding van Olaf Schouwer (BEL-gemeente).

We verzamelen in een schraal lentezonnetje. Wethouder Ton Stam, 8 medewerkers van Sherpa, Olaf Schouwer en Bart Vos, Johan Duurland en ikzelf (VBBN). Wethouder Ton Stam reikt een prachtig bijenhotel uit aan de medewerkers van Sherpa. Hij brengt het belang van bomen voor de leefomgeving en daarmee ook het belang van de bijen onder de aandacht. Daarna moedigt hij de medewerkers van Sherpa aan de nieuwe bomen in de grond te voorzien van een goede deklaag. Velen handen maken licht werk en de klus is zo geklaard.

Laren heeft er weer een aantal prachtige bijenbomen bij. En dat vinden ook wij reden voor een feestje! Bij een feestje hoort taart en om het te vieren begeven we ons naar het Brinkhuis, waar heerlijke koeken worden geserveerd.

De gemeente wil samen met VBBN een jaarlijkse traditie maken van de Nationale Boomfeestdag in Laren. Eerstvolgende: 15 maart 2017. (16 maart 2016)

o o o o o o o o o o o o o

Jaarvergadering VBBN 2016

Afgelopen maandagavond vond de algemene ledenvergadering plaats in ‘t Bonte Paard. De plannen voor het komende jaar zijn aangekondigd. Hierover binnenkort meer informatie in de notulen en op de website.

Sinds 2010 wordt de holle boom wisseltroffee uitgereikt voor de meest bijzondere bijenwoning. Vorig jaar vielen Rik Ollebek en GertJan Loman in de prijzen met de aangepaste BEEBOX. Dit jaar kreeg Johan Calis de holle boom troffee uitgereikt voor de ontwikkeling van de Gooische spaarkorf. Meer over de Gooische spaarkorf, klik hier.

Onder genot van een drankje werd het afgelopen jaar doorgelopen en afgesloten met een fotorapportage. (9 maart 2016)


o o o o o o o o o o o o o


Het is mooie warme zwoele zomerochtend: ik voel de zon mild behaaglijk op m’n rug, de kast ruikt zoet-zuur naar honing, de bijen zoemen tevreden en de merels zingen het hoogst lied.

Op ’t Paviljoen haal ik de raampjes uit de kast en ik hoor: “Doen ze 't een beetje?” Onhoorbaar is Ab achter mij komen staan en kijkt over mijn schouder mee. Samen kijken we in alle rust de kast door en we praten over de bijen, de natuur en het weer en ik begrijp dat ie geen kap op hoeft want op zoveel kalmte reageren bijen nooit.

Toen de bijen moesten verhuizen van de remiseweg naar het paviljoen kregen de bijen een mooie nieuwe plek en de imkers een nieuwe collega. Ab was al heel snel een vaste waarde voor alle imkers die bij het paviljoen kwamen. Een rustige plezierige man met belangstelling die veel verder ging als alleen de bijen met een kwispelende Step in zijn buurt.

Afgelopen zondag is ons lid Ab van de Schot in alle rust op 81 jarige leeftijd overleden. Afscheid wordt van hem genomen op zaterdag 5 maart om 10.30 uur  in de St Jansbasiliek in Laren. Aansluitend zal hij begraven worden op het St. Janskerkhof. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in Grand café Eemland in Eemnes.

Ab was een plezierig en bescheiden lid en we zullen hem erg missen.


Het bestuur van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland Laren/BlaricumAlgemene Leden Vergadering

Tijd om met elkaar terug te blikken op 2015 en vooruit te kijken naar 2016. Dat doen we zoals gebruikelijk op onze jaarvergadering: dit jaar op maandag 7 maart vanaf 20.00 uur in café 't Bonte Paard in Laren.

Klik hier voor de uitnodiging en agenda, het jaarverslag 2015 en de verschillende bijlagen.

We streven ernaar om het officiële gedeelte rond 21.30 uur af te ronden, zodat er volop gelegenheid is om te praten en foto’s te kijken. Als je zelf leuke foto’s hebt, dan kun je die sturen naar info@vbbnlarenblaricum.nl (6 februari 2016)

o o o o o o o o o o o o o

Jubileumboek voor B&W

Vanmorgen hebben burgemeester Elbert Roest, wethouders Tijmen Smit en Ton Stam en gemeentesecretaris Garmt Kolhorn het jubileumboek van de VBBN Laren Blaricum ontvangen uit handen van de voorzitter Johan Calis en de penningmeester Johan Duurland.

Wilt u zelf in het bezit komen van 90 jaar geschiedenis van de VBBN Laren Blaricum, dan kunt u een mailtje sturen naar info@vbbnlarenblaricum.nl. Indien u graag het boek wil inzien of downloaden, klik dan hier. (12 januari 2016)

o o o o o o o o o o o o o

Een goede start van het nieuwe imkerjaar

Paviljoen, zaterdagochtend 2 januari, 10 uur. Het is koud, het regent licht en er is geen koffie. Toch staat er een behoorlijke groep imkers (oud cursisten, donateurs en leden) enthousiast elkaar een goed bijenjaar en nog meer voorspoed toe te wensen. Ze hebben allen een goede reden ter plaatse te zijn. Een instructie voor het druppelen van oxaalzuur, het in ontvangst nemen van het jubileumboek of het afhalen van oxaalzuur om eigen bijen te behandelen.

Johan Calis toont hoe oxaalzuur moet worden gedruppeld om de varroamijt aan te pakken. Het is een uitstekend moment voor de behandeling. De bijen zitten met koud weer op een tros en kunnen goed behandeld worden tegen de mijten door te druppelen met een oplossing van oxaalzuur in suikerwater.

 

Voor de geïnteresseerden het recept: In 1 liter van een oplossing van 1:1 suiker/water lost men 35 gram oxaalzuur op. (Uit ervaring blijkt 600 gram water uit de waterkoker, 600 gram suiker en 35 gram oxaalzuur in een keer te leiden tot een bovengenoemde oplossing). Met een injectiespuit met maatverdeling (apotheek) kan dan 3 ml per straat worden gedruppeld. In een volk dat op een tros zit gebruik je normaal niet meer dan 20 ml. Zit het volk op twee bakken, dan gebruik je deze hoeveelheid per bak. Laat je niet verleiden om een hogere dosis toe te passen omdat de effectiviteit niet hoger wordt en er dan bijensterfte kan optreden. Na afloop van de instructie wordt er oxaalzuur door Johan uitgedeeld, om de behandeling zelf te kunnen toepassen.

Het jubileumboek wordt gretig in ontvangst genomen. Bart Vos krijgt van zijn cursisten als dank voor zijn inspirerende lessen een cadeaubon van de Bijenkorf. Een deel van de groep vertrekt naar ‘t Bonte Paard voor een kop koffie. Een aantal imkers zijn geïnspireerd en gaan direct aan de slag met hun eigen bijenvolken. De resterende groep imkers zit thuis, lekker aan de koffie bij de kachel te lezen in 90 jaar geschiedenis van de imkervereniging. Voor iedereen een goede start van het nieuwe jaar.

Zelf in het bezit komen van 90 jaar geschiedenis van de VBBN Laren Blaricum kan door een mailtje te sturen naar info@vbbnlarenblaricum.nl. (2 januari 2016)

o o o o o o o o o o o o o

De beste wensen voor 2016!

Namens het bestuur VBBN Laren Blaricum wensen we iedereen een plezierige jaarwisseling en een fantastisch 2016!

Zaterdag 2 januari rond 10.00u hopen we deze boodschap persoonlijk over te mogen brengen op het Paviljoen bij de behandeling van de volken met oxaalzuur als afsluiting van de beginnerscursus van afgelopen jaar.

Het is tevens een geschikt moment om het jubileumboek in je bezit te krijgen. Het jubileumboek wordt ter plekke verkocht,
€20,- voor leden en donateurs en €27,50 (kostprijs) voor andere belangstellenden.
Tot zaterdag! (30 december 2015)


o o o o o o o o o o o o o

We gaan weer druppelen

Zaterdag 2 januari om 10.00u gaan we de volken op het Paviljoen behandelen met een oplossing van oxaalzuur als afsluiting van de beginnerscursus 2015.

Aan het eind van het seizoen wanneer de volken geen broed meer hebben, is het een uitstekend moment voor de behandeling. De bijen zitten op een tros en kunnen dan goed behandeld worden tegen de varroamijt door te druppelen met een oplossing van oxaalzuur in suikerwater. Een goede start van een nieuw imkerseizoen!

Alle leden zijn meer dan welkom om zaterdag 2 januari aan te sluiten. Om toepassing binnen de vereniging te stimuleren wordt de vloeistof gratis aangeboden aan leden. Indien je hiervan gebruik wilt maken, neem dan contact op met Johan Calis. (27 december 2015)   
Comments