Home‎ > ‎Clubs en werkgroepen‎ > ‎

Teeltgroep de Vitale Bij

De bij wordt bedreigd. Wereldwijd kampen imkers met bijensterfte. Grote boosdoener is de Varroamijt, een parasiet die bijna dertig jaar geleden vanuit Azië ook in ons land is terecht gekomen. De bijen worden ziek, raken verminkt en gaan dood. De wintersterfte onder bijenvolken is sinds de komst van de Varroamijt ongekend hoog en de noodklok over massale sterfte onder de honingbij klinkt steeds vaker door in de media. En niet voor niets: de bij speelt een cruciale rol in de bestuiving van gewassen. Zonder bijen geen appels, geen kersen,  geen peren,  geen tomaten, geen aubergines, geen ….. noem maar op.  Veel voor de mens noodzakelijke gewassen en planten en bloemen hebben de bij nodig voor hun voortplanting.

Als imkers niet ingrijpen, gaan veel bijenvolken dood. En ingrijpen betekent: de mijten bestrijden. We benevelen of druppelen een organisch zuur in het bijenvolk. De mijten gaan dood en de bijen overleven. Het toedienen van zulke zuren kan echter niet de oplossing zijn voor de lange termijn. Want wanneer wordt de mijt resistent? Bovendien is het beter te zoeken naar een natuurlijk en beter evenwicht tussen bijen en mijten.

Een twaalftal imkers in Laren en Blaricum is in het voorjaar van 2009 met een onderzoek begonnen. Het doel van deze Teeltgroep Vitale Bijen is, -het woord zegt het al- : het kweken van gezonde bijen die de varroamijt de baas zijn, zonder dat de imker zijn volken moet bestrijden. Hoe?

We maken heel veel babybijenvolkjes vlak voor het moment dat de volken flink gaan groeien. Een bijenvolk wordt opgedeeld in 5 afzonderlijke kleine nieuwe volkjes, met ieder een nieuwe koningin. Zodra de koningin eitjes gaat leggen, groeit het volk explosief. Zo explosief dat de mijten het niet kunnen bijbenen; de parasieten kunnen zich niet zo snel voortplanten. En dat betekent dat er procentueel minder mijten in de nieuwe volkjes zitten.

Ieder jaar is er weer zo’n babymaakdag! En alleen de 10 sterkste volken die de winter hebben overleefd, mogen meedoen en worden dus opgedeeld in kleine volkjes. Ieder jaar herhalen we dit proces met de gezondste volken, tot we over een aantal jaar bijenvolken hebben gekweekt die te sterk zijn geworden voor de Varroamijt!

Het belang van dit onderzoek binnen de dagelijkse imkerij is van groot belang. De imkers zorgen met hun bijenteelt voor het voortbestaan van de honingbij en daarmee voor een evenwicht in de natuur en de garantie voor goede fruit- en groenten-oogsten. En iedere imker in Nederland is zich bewust van het gevaar van de Varroamijt. De teeltgroep van de Nederlandse Vereniging ter Bevordering van de Bijenteelt, afdeling Laren/Blaricum hoopt met het gestarte onderzoek een belangrijke bijdrage te leveren aan het voorbestaan van gezonde honingbijen. Het uiteindelijke doel van de teeltgroep is het gezamenlijk telen van vitale volken zonder ziektebestrijding, die beschikbaar komen voor de imkerij.


Lees hier meer over de achtergrond en opzet van de proef.

Bekijk het foto-verslag van het koninginnen merken op 10 april 2010.
Of ga naar het foto-verslag van het doppen breken op 8 mei 2010.

De vierde generatie vitale bijen (zie volledig fotoverslag van 30 mei 2011)
Ċ
webbeheerder VBBN,
5 mrt 2017 11:48