De vitale bij - achtergrondinfo

Gooische imkers maken gezonde bijen

De bij wordt bedreigd. Wereldwijd kampen imkers met bijensterfte. Grote boosdoener is de Varroamijt, een parasiet die bijna dertig jaar geleden vanuit Azië ook in ons land is terecht gekomen. De bijen worden ziek, raken verminkt en gaan dood. De wintersterfte onder bijenvolken is sinds de komst van de varroamijt ongekend hoog en de noodklok over massale sterfte onder de honingbij klinkt steeds vaker door in de media. En niet voor niets: de bij speelt een cruciale rol in de bestuiving van gewassen. Zonder bijen geen appels, geen kersen, geen peren, geen tomaten, geen aubergines, geen ….. noem maar op. Veel voor de mens noodzakelijke gewassen en planten en bloemen hebben de bij nodig voor hun voortplanting.


Het gevaar van de vicieuze cirkel

En zo heeft met de intrede van de Varroamijt de imkerij zijn onschuld verloren. Waar eerst geen ziektebestrijding nodig was, is er nu zonder bestrijding van deze parasiet geen imkerij. Dat plaatst ons imkers voor een groot dilemma: zolang we de mijt met zuren en andere gifstoffen blijven bestrijden, zullen bijen nooit tolerant worden voor de Varroamijt. Maar wanneer we stoppen met bestrijding, gaan de meeste bijenvolken dood. En maar doorgaan met bestrijden heeft als gevolg dat de mijten resistent worden en je steeds zwaarder geschut in moet zetten. En hoe gezond is dat voor de bij? Wie weet worden straks de bijen ziek van het gif dat wij imkers gebruiken voor de bestrijding van de parasieten! Imkers dreigen vast te lopen in deze desastreuze vicieuze cirkel. Daarom is het van groot belang onderzoek te doen naar manieren om bijen zelf resistent te krijgen voor de Varroamijt.


De teeltgroep de Vitale bij

De imkers zorgen met hun bijenteelt voor het voortbestaan van de honingbij en daarmee voor een evenwicht in de natuur en de garantie voor goede fruit- en groentenoogsten. En iedere imker in Nederland is zich bewust van het gevaar van de Varroamijt. Maar tot nu toe zijn we vooral druk met korte termijn oplossingen: welk gif of zuur werkt het best en wanneer moeten we deze stoffen toedienen? Het zijn geen oplossingen voor de lange termijn. De teeltgroep van de Nederlandse Vereniging ter Bevordering van de Bijenteelt, afdeling Laren/Blaricum is bezig met een proef om gezonde honingbijen te kweken. Het uiteindelijke doel van de teeltgroep is het gezamenlijk telen van vitale volken zonder ziektebestrijding, die beschikbaar komen voor de imkerij. En hopelijk kunnen we als teeltgroep een stimulerend voorbeeld zijn voor de gehele Nederlandse imkerij. De stimulans hebben we in ieder geval ook zelf al ontdekt: met z’n allen iets kunnen doen voor het groter maatschappelijk nut, maakt ons enthousiast en draagt bij tot een nog hechtere vereniging.

Lees verder over het onderzoek naar Varroa-resistentie en/ of bekijk de uitgebreidere informatie in onderstaande pdf-jes.
Ċ
webbeheerder VBBN,
16 dec 2009 13:36
Ċ
webbeheerder VBBN,
16 dec 2009 13:37
Comments