Activiteiten‎ > ‎2012‎ > ‎

2011

Maart

5 maart Tijd voor uitwintering

Zaterdag 5 maart 9.00 uur verzamelen op het Schoolpad. Honingrandjes inladen en suikerdeeg mee. Honingrandjes plaatsen en zakjes voer leggen. Indien het weer het toestaat: het aantal bezette straten tellen.
Houten pallets bij de entree opruimen; ter plekke stukzagen en afvoeren naar openhaard mensen en de stenen terug naar het Schoolpad. Geschatte duur: 2 uur.

April

4 april  Jaarvergadering
in het Bonte Paard te Laren, vanaf 20.00 uur

Eind apil  Fruitreis

De volken voor de peren gaan eind april op reis. Gaarne aan Johan Calis doorgeven hoeveel volken mee willen naar het fruit.

Bert heeft er ca. 30 nodig voor de peren, die blijven staan op de appelen, en nog eens 20 extra voor de appelen.

25 april:
Als eerste avond van het praktisch imkeren hebben we gelijk een excursie: We gaan de vitale bijen van onze werkgroep op het fruit in Houten bezoeken.

De vitale bijen staan op het fruit in het mooie weer. We hebben ze voorzien van honingzolder en daaronder zal de ontwikkeling doorgaan. De koninginnen zijn nog niet gemerkt terwijl de eerste zwermen in de ommelanden al gemeld zijn! Als eerste bijeenkomst van het praktisch imkeren gaan we dan ook op bezoek bij onze volken op het fruit. De acties zijn:
  • Inschatten wat de status van de volken is; is de bak al volgegroeid?
  • Moeten we de leegjes plaatsen zodat de darrenproductie kan beginnen, of stellen we dit nog een week uit.
  • We gaan extra broedbakken meenemen om eventuele zwermneiging te beperken,
  • we gaan koninginnen zoeken en merken.
25 april bleek op het fruit van Bert Vernooy dat de volken toe waren aan de start van de volgende generatie. Tijdens de inspectie van de volken bleken de resterende volken zeer vitaal. Sommige volken hadden al belegde doppen; sommige met alleen eitjes andere al met melk in de doppen! We hebben gekozen om het leegje, waarin de darrenproductie wordt gestart, op plek 9 te hangen. Het inhangen van het leegje is een spannend moment; wie gaat meedoen aan de volgende generatie? Wordt het leegje uitgebouwd en belegd dan gaan het volk door naar de volgende ronde! Met het inhangen van het leegje ligt de timing van de opvolgende acties vast. Zet de data in de agenda! Woensdagochtend zijn de volken verhuisd naar het Visio terrein in Huizen.

Mei

2 mei -
gaan we kijken welke volken het leegje hebben uitgebouwd en belegd. Om de ontwikkeling van zwermneiging zo veel mogelijk uit te stellen, gaan we de volken demarreren; broedbakken omdraaien, zorgen voor zoveel mogelijk broed in de onderbak en twee ramen broed met de koningin in de bovenbak en verder zoveel mogelijk ruimte. De koningin sluiten we op in de bovenbak door middel van een koninginnenrooster. Ongeveer eenderde van de koninginnen is gemerkt, de anderen moeten nog gezocht worden! Bij volken met zwermneiging; alle doppen breken en verwijderen. Fikse en belangrijke actie; veel deelnemers gewenst.

9 mei -
19.00 uur: De derde avond van het praktisch imkeren met als onderwerp de bijen van de werkgroep 'vitale' bijen, zal plaatsvinden bij Visio Huizen, waar de bijen van onze werkgroep te gast zijn.
We gaan de volken controleren op zwermneiging en eventuele doppen verwijderen. De moergoede uitvallers gaan we behandelen met mierenzuur met Liebig-verdampers. Hierna kunnen deze volken de gewone imkerij in.

20.00 uur: Jaarvergadering leden werkgroep Vitale bij. Naast de werkgroepleden zijn anderen die de werkzaamheden willen bijwonen van harte welkom.

16 mei -

30 mei - Koninginnendag! (tevens 5e avond praktisch imkeren)
De vitale hoofdvolken hebben 14 dagen de tijd gehad om jonge koninginnen te maken. De jonge koninginnen zitten veilig achter een rooster dus ik neem aan dat we ze morgen-avond kunnen verdelen over de baby-volken.

- We gaan per baby drie goed bezette ramen met bijen in één kastje hangen totdat het volk verdeeld is en zolang er koninginnen beschikbaar zijn.
- In elk volkje doen we tenminste één raam met uitlopend broed, dus geschikte ramen uit onder en bovenbak moeten bij elkaar gezocht worden. Aan elk volkje worden twee kunstraten en een leegje meegegeven en een pakje voer.
- Let er op dat elk volk duidelijk gemerkt wordt met de code van het oorspronkelijke volk.
-In elk volkje laten we tenminste één koningin uitlopen en nadat alle volkjes voorzien zijn van jonge koninginnen breken we de overige doppen weg.
-Alle kastjes worden onder de bomen enigszins koel weggezet.
(foto's)

Juni

2 juni - kastentransport
19:30 opladen kastjes en transporteren naar de gracht!

4 juni - schaapscheerdersfeest Blaricum
De teeltgroep gaat vloeibare honing verkopen.
Daarnaast zullen ook de demonstratiekast en folders van de NBV, aanwezig zijn.
(foto's)

6 juni - 6e avond praktisch imkeren
De zesde avond van het praktisch imkeren zal plaatsvinden op onze verenigingsschans 'het Paviljoen'. Onderwerpen zijn het verdelen van jonge paviljoen-moeren over opzetters; het inspecteren van korfvolken en wat verder ter sprake komt.

11 juni - mijten tellen
De vitale bijen staan weer op de gracht. Op verzoek van de onderzoekscommisie gaan we zaterdag 11 juni (26 dagen na het maken van de 'kunstzwermen') een monster trekken zodat we de dichtheid van de mijten op de bijen kunnen vaststellen. We beginnen om 8.00 uur zodat de meeste bijen zich nog in de kast bevinden. Ik verwacht dat we om ca. 10.00 uur klaar zijn met deze actie.

17 december
- vitale bijen monsteren
We gaan ervan uit dat onze werkgroep-volken zich goed ingewinterd hebben. We hebben ze immers, behalve hun eigen gehaalde honing, ook nog een emmer suikerwater gevoerd. De heide was misschien al genoeg, maar een beetje extra voer zal niet schaden. Daarnaast was de besmetting in de zomer slechts ca. 5 %, zodat we waarschijnlijk niet al te veel van de varroamijt hebben te vrezen. Ik verwacht dat de meeste volken geen broed meer hebben, zodat het tijd wordt voor een monstername om de dichtheid van de mijten in de bijenvolken te bepalen.
We gaan zaterdagmorgen 17 december om 10.00 uur verzamelen om een klein monster van de volken te nemen. Van volken kleiner dan 4 straten verwachten we niet dat ze succesvol het volgende voorjaar halen; we pakken ze op en deze volken gaan uit de proef. Van de overige volken halen we de voerrandjes en zakjes beefonda af en dekken we het volk af.

Monsterbakjes zorgt Johan voor en ook voor een weegschaal.

Extra punten van aandacht:
-Grasvrij maken van de stelling, tegen het oplopen van muizen. Gereedschap mee.
-Afdekmateriaal vlieggaten.
-Opslag van de honingrandjes en eventueel onderhoud van het materiaal.
-Afspraak maken voor spoelen van de monsters.


In februari weer verder!!
Comments