Activiteiten‎ > ‎

2009

9 november 20:00.

Verslag door Leo van Dalen, Jan Verrier, Bart Vos en Johan Calis

Op maandagavond 9 november werd de jaarlijkse honingkeuring van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland Laren/Blaricum gehouden. Er waren 15 deelnemers met in totaal 60 inzendingen. De uitstekende klimaatsomstandigheden voor onze bijen zorgden dit jaar voor oogsten van voorjaarshoningen, zomerhoningen én heidehoningen! Ook werden ander keuringsklassen aangeboden. Opvallend waren een aantal raat en brokhoningen en 4 inzendingen in de categorie mede.

Klasse vloeibare honing
In de keuringsklasse van de vloeibare honing was het niveau erg hoog, de gemiddelde aftrek betrof slechts 4 keuringspunten (van de 100!). Gert Jan Loman excelleerde met 3 inzendingen zonder aftrek, 2 inzending met 1 punten aftrek en 2 inzendingen met slechts 3 punten aftrek. Hij verkreeg hierdoor in deze klasse de eerste prijs! De keurmeesters hebben als laatste keuringsactie de onderscheidbaarheid van zijn vloeibare inzendingen getest en hebben niet alle inzendingen als uniek bevonden; hierdoor resteerden 2 inzendingen met een 10!. Cees Bakker, Jan van den Brink, Wim van Dorst, Johan Duurland, Gert van der Gant, Toon van Gestel, Jan de Groot, Meneer Hermans, Jan Ligter, C. Versfelt, Leo Vos, Joke Witte en Martin Zwanikken, moesten slechts enkele puntjes laten liggen, wat werd veroorzaakt door een beetje schuim of luchtbellen langs de glasrand, een enkel vuiltje, een restantje honing op de schroefgroef op de pot, of een foutje in het opschrift van het etiket. Het volledige adres van de imker moet vermeld worden. Er moet ook opstaan; tenminste houdbaar tot, gevolgd door een datum in de toekomst weergegeven in maand en jaar. Belangrijk is ook een juiste vermelding van de herkomst. Er moet op staan dat het Nederlandse honing is, en bijvoorbeeld niet dat het van de Nederlandse imker afkomstig is. Verder moet er ook een productiecode opstaan zodat de imker terug kan zoeken welke partij in de potten terecht zijn gekomen.

Klasse kristalliserende, gekristalliseerde honing en créme honing
Ook in deze klasse was het niveau hoog; gemiddeld ook slechts 4 aftrekpunten. Cees Bakker ging er vandoor met de eerste prijs voor twee prachtige inzendingen zonder aftrek! Jan van den Brink, Gert van de Gant, Toon van Gestel, Henk van Garderen, Gert Jan Loman en Martin Zwanikken, hadden allen zeer respectabele inzendingen in deze keuringsklasse. De honingen die werden ingeleverd onder de klasse créme honing werden, omdat ze allemaal nog liepen, doorgeschoven naar de klasse kristalliserende honing; volgend jaar iets eerder beginnen! Ook hier geldt dat enkele puntjes aftrek moesten worden gegeven voor een beetje schuim of luchtbellen langs de glasrand, een enkel vuiltje, of een foutje in het opschrift van het etiket.
In deze klasse wordt doorgaans geen suikergehalte bepaald omdat de kristallisatie vaak het aflezen van de refractometer verhinderd. Wanneer die kristallisatie niet ver gevorderd is, is dit toch wel mogelijk. Recentelijk is de ondergrens voor wat honing mag heten opgetrokken van 79% naar 80%. Het slingeren van open honing kan de oorzaak zijn van een hoog vochtgehalte. Let op dat de honing bij het slingeren zo volledig mogelijk verzegeld is. Oplopend met het gehalte droge stof mag een langere houdbaarheid termijn worden gehanteerd.

Klasse heidemelange en heide
In deze klasse was het gemiddeld aantal aftrek punten 8. Traditioneel een moeilijke klasse omdat de heidehoning lastig te bewerken is. Alle honingen liepen of hadden kristallen, hetgeen op melange duidt. Van deze melanges had Martin Zwanikken het hoogste aantal punten en het laagste vochtgehalte en hij won hierdoor de eerste prijs! Gert Jan Loman, Wim van Dorst, Cees Bakker, Jan van den Brink en Jan Ligter moesten punten laten liggen, maar hadden wel prachtige inzendingen.

Klasse mede
Voorbereid waren de keurmeesters op een aantal inzendingen in de klasse mede die zonder uitzondering van hoge kwaliteit waren. Cees Bakker, Toon van Gestel, Gert Jan Loman en Martin Zwannikken hadden allen fraaie en goed smakende mede ingezonden. In tegenstelling tot de honing, waarbij met aftrek wordt gekeurd, moet in de klasse mede via optelling de winnaar worden bepaald. De keurmeesters waren voor deze honingkeuring voorbereid op de juiste procedure. De fonkelende mede van Toon van Gestel stak met kop en schouders uit boven de andere inzendingen en verdiende hierdoor de eerste prijs in deze catagorie! De inzending van Martin Zwanikken was, met een zeer goede iets jonge mede, tweede. De mede van Gert Jan Loman was gekruid en een ietsje onharmonieus, terwijl de mede van Cees Bakker te jong was en last had van vlokken.

Overige inzendingen
Er werden enkele leuke inzendingen in de klasse overige bijenproducten ingeleverd. Jan van den Brink had een mooie heideraathoning in een raampje. Kenmerkend voor het seizoen; goed, maar net niet zo overdadig dat elk celletje verzegeld was. Cees Bakker had van de springbalsemien optimaal gebruik gemaakt; raat in secties; versneden raat in bakjes en brokhoning in potten. Prachtige inzendingen, met een beperkt aantal aftrekpunten, wat leidde tot een tweede eerste prijs! Er was ook een inzending van een blok bijenwas door Gert Jan Loman. De was was van goede kwaliteit, maar kreeg aftrekpunten voor een onregelmatig oppervlak en verontreinigingen.

De Bekerwinnaar; Cees Bakker!
De winnaar van de fel begeerde Bep Vos Bokaal, wordt bepaald door de inzender met het hoogste aantal inzendingen zonder aftrek. Cees Bakker en Gert Jan Loman hadden allebei twee inzendingen zonder aftrek van punten. Het suikergehalte van de honing kon geen doorslag geven omdat de inzending van Cees kristalliserend was. In onderling overleg hebben de keurmeesters het puntentotaal, immers een indicatie van de inspanning die de deelnemer heeft geleverd, als doorslaggevende factor te laten tellen. Cees had met 70,4 punten de betere papieren boven de 60,6 punten van Gert Jan, die een hele goede tweede is geworden op de honingkeuring.

Winnaar algemeen klassement; Martin Zwanikken!
Klassement punten geven de inspanning weer die een imker zich getroost om aan de keuring mee te doen. Martin Zwanikken was klassement winnaar met een totaal van 81,7 punten (gemiddeld 9,59). Cees Bakker was tweede met 79,4 punten (gemiddeld 9,53). Wim van Dorst was een zeer verdienstelijke derde met 68 punten (gemiddeld 9,71) terwijl Gert Jan Loman het ere podium afsluit met 60,6 punten (gemiddeld 9,82).

Winnaar hoogste aantal punten per honing-inzending; Toon van Gestel
Toon van Gestel had per inzending het hoogste aantal punten 9,90 (2 inzendingen). Gert Jan Loman was een goede tweede met 9,82 (5 inzendingen) en Wim van Dorst was derde met 9,71 punten (7 inzendingen).

Publiek favorieten
Een novum was de verkiezing tot publiek favoriet. Vooralsnog een experiment waarin we groepen publiek een publiek favoriet hebben laten aan wijzen. Waar de keurmeesters vooral op presentatie en afwijking keuren, kan een publiek smaak en geur laten gelden.

In de categorie vloeibaar was de vloeibare honing uit Almere van meneer Hermans favoriet.
In de categorie kristalliserend/gekristalliseerd waren de favoriete honingen van Gert van der Gant en de blauwe bessen/koolzaadhoning van Martin Zwanikken. In de categorie heide/heide melange was Jan Ligter de publiek favoriet

De imkervereniging is in het verleden begonnen met het organiseren van de locale honingkeuring om de Larense en Blaricumse imkers te stimuleren om veel aandacht aan het verwerken van de waardevolle bijenproducten te besteden. De deelnemers hebben allen erg hun best gedaan om de bijenproducten zo goed mogelijk te verzorgen. Hiermee is de jaarlijkse keuring uitgegroeid tot een serieuze meting van kwaliteit en toetssteen voor de verwerking van bijenproducten van de imkers. Hierbij willen we alle inzenders bedanken voor de verrichte inspanningen bij het gereed maken van hun inzendingen.

Bekijk hier de volledige uitslag van de honingkeuring in de pdf Verslag van de honingkeuring (in de bijlagen hieronder).
Ċ
webbeheerder VBBN,
16 dec 2009 13:40
Ċ
webbeheerder VBBN,
16 dec 2009 13:40
Ċ
webbeheerder VBBN,
16 dec 2009 13:40
Comments