Activiteiten‎ > ‎

Praktisch Imkeren

Overlarven van de vitale volken

Maandagavond 1 juni, 19.30u. Een aantal imkers heeft zich verzameld op locatie de Gracht. Vanavond draait het om het overlarven van de vitale volken met als doel straks prachtige koninginnen te krijgen met dezelfde vitale eigenschappen.

Er wordt gestart met het doornemen van het logboek/kaskaart.  Het vitale volk, dat de larven zal leveren staat op 2 broedbakken en is gedemarreerd. Beneden in de originele broedbak zitten darren, ramen met vliegbijen en mogelijk gesloten broed.

Daartussen is een koninginnenrooster geplaatst. In de bovenste broedbak zit de koningin, raampjes met werksters en open broed.


Het gereedschap bestaat naast de standaard imkeruitrusting, uit: een operatiebril (met verlichting), een vormstokje en omlarfdopjes.  

Er staan twee 4 raamskasten met een moerloos volk gereed, waarin 30 omlarfdopjes per kast kunnen worden geplaatst.

Daarnaast staat een plankje waarop omlarfdopjes zijn bevestigd. Later die avond zal die in een volk worden gehangen waarvan de moerdoppen een paar uur daarvoor zijn verwijderd.


Een raam met open broed wordt uitgekozen met eitjes van 1-3 dagen oud. Ze liggen in een prachtig te volgen (leg)patroon. Hoe jonger het larfje dat wordt geselecteerd, des te beter de koningin zal zijn. Dit komt door de voeding. De larfjes worden over gelepeld  in de dopjes en geplaatst binnen het moerloos volk, dat merkbaar rustiger wordt. De werksters zullen de larf voeden met koninginnegelei en moerdoppen aanmaken.

Na het plaatsen van de larven is het 13 dagen wachten om te zien hoeveel vitale koninginnen er uitlopen. 1 op 2 is in praktijk een goede koningin.